Schepping of evolutie? Of hoef ik niet te kiezen?

Ik heb in de jaren ’80 nog les gehad van Willem Ouweneel – hij was toen verbonden aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort en is dat nog altijd. Maar zijn opvattingen zijn in de loop der jaren nogal veranderd  en dat vind ik prima, want het zou vreemd  en een beetje eng zijn als een mens jarenlang zijn mening niet bijstelt. Het was de tijd van ‘Adam of aap?’ – een serie programma’s van de Evangelische Omroep waarin de letterlijke uitleg van het scheppingsverhaal uit Genesis 1 (‘God schiep de aarde in 7 dagen van 24 uur – inclusief 1 rustdag’) werd verdedigd tegen de ‘ongelovige aanhangers van de evolutietheorie’.

Wij, leerlingen van de EH, kregen te horen dat we ons niet moesten laten intimideren door de ‘vooronderstellingen’ van de wetenschappers en dat men ‘geen karikatuur mocht maken van het creationisme’. Ondertussen was de EH zelf betrokken bij een expositie die getoond zou worden in diergaarde Blijdorp – als ik het mij goed herinner – en op die panelen werden letterlijk karikaturen gebruikt om aan te tonen hoe bespottelijk en ongeloofwaardig de evolutietheorie was. Ik vond dat toen, als 18-jarige, al vreemd en inconsequent. Bovendien vond ik de discussie ‘Adam of aap’ een ongelofelijk domme simplificatie. Willem Ouweneel heeft de letterlijke interpretatie van Genesis 1 inmiddels ook prijsgegeven en noemt zichzelf een ‘ontstaansagnost’ (zeg maar: hij is niet meer zo stellig over het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op aarde, maar gelooft wel dat God de Schepper van het leven is).

Waarom rakel ik dit op? Omdat het in dit Darwinjaar bijzonder actueel is. Zojuist keek ik naar De wereld draait door (mijn favoriete televisieprogramma) waarin Arie Boomsma en voormalig EO-directeur Bert Dorenbos te gast waren. De aanleiding? Andries Knevel heeft publiekelijk afscheid genomen van een letterlijk scheppingsgeloof van 7 dagen en dit zorgt nu binnen de EO en haar achterban voor veel beroering. Dorenbos vindt dat Knevel ‘voor een belangrijk deel van zijn geloof is gevallen’ en maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen binnen de omroep waar hij zelf jarenlang de scepter zwaaide. Arie Boomsma was het niet met Dorenbos eens en zei dat het goed was dat Knevel dapper voor zijn inzichten uitkwam en dat er door christenen eerlijk over dit onderwerp gediscussieerd werd. Wat was ik blij dat Arie in die uitzending zat! Gelukkig nog een christelijk weerwoord van iemand die durft te geloven én denken!

Voor mensen die niet vertrouwd zijn met het christelijke geloof – en dan vooral de streng orthodoxe versie daarvan – moet dit een onwezenlijke discussie zijn. Maar voor mij en mijn medegelovigen zijn dit wezenlijke zaken. Ik denk dat veel christenen bang zijn dat ze uiteindelijk van hun geloof zullen vallen als ze de letterlijke interpretatie van Genesis 1 loslaten. “Als je dat niet meer serieus neemt, waar eindigt het dan?” Ik begrijp die zorg wel, maar ik deel ‘m niet.

Ik ben blij dat de discussie over deze zaken op gang komt, want ik wil graag met mensen praten over de vraag of het leven een schitterend ongeluk is (dus een min of meer toevallige en zinloze reeks van oorzaken en gevolgen), of een duizelingwekkend schilderij van een ondoorgrondelijke Meester. Ik geloof dat we in een gecreëerde werkelijkheid leven – in een schepping. Veel mensen praten niet over God, maar wel over ‘moeder natuur’  – of ze praten over ‘evolutie’ of ‘het leven’ alsof die begrippen zelf over bewustzijn, wil en creativiteit beschikken. Ik ken geen schilderij zonder schilder, geen muziekstuk zonder componist, geen boek zonder schrijver.

Als je doorgelezen hebt tot dit punt, dan ben je misschien ook wel zo vriendelijk om een comment achter te laten. Ik ben benieuwd naar je reactie!

Uitzending gemist laat helaas het laatste gedeelte van deze uitzending niet ziet – zie info hieronder.

De wereld draait door – kijk hier

16 gedachten over “Schepping of evolutie? Of hoef ik niet te kiezen?

 1. Ik ben blij dat er steeds meer mensen ontdekken dat je christen kan zijn ook als je niet gelooft in de schepping in zes dagen.
  Ik ben opgevoed in een eerst vrijgemaakt, later nederlands gereformeerd gezin.
  Tijdens mijn middelbare schooltijd ( zestiger jaren ) werd ik geconfronteerd met de evolutietheorie.
  Mijn vader was hoogleraar natuurkunde.
  Bij ons thuis waren onder andere boeken van Prof. Lever.
  Ik heb er in die tijd niet veel met mijn vader over gepraat. Maar ik heb toch wel meegekregen dat je kan geloven in een bijzonder hoge ouderdom van het heelal en tegelijk een levend geloof kan hebben, een echt vertrouwen op God.
  Ik ben na een tijdje opgehouden om te willen weten hoe het zit.
  Misschien een soort ontstaansagnost zoals Ouweneel nu is, maar dan al 20 tot 30 jaar geleden.

  Dat heeft mijn geloof in God totaal niet aangetast. De tijden dat mijn geloof werd aangevallen om zo te zeggen hadden veel meer te maken met lijden dat mensen in mijn naaste omgeving overkwam. Ook dat heeft mijn geloof en vertrouwen niet te niet gedaan, aan één kant is het kwetsbaarder geworden, aan de andere kant is mijn vertrouwen op God steeds dieper geworteld in mijn leven.

  Ik hoop dat er bij de EO verstandig zal worden omgegaan met de commotie. Mijn eerste gedachte is dat de verklaring die is afgegeven geen recht doet aan Andries Knevel. Ik vind zijn reactie ook wel opmerkelijk, dat hij de schade betreurt die de EO oploopt.

 2. Ik schrijf maar in Engels anders wordt het een troepje…

  Interestingly I was part of a discussion group with twelve friends over this weekend where we discussed the topic of creation-evolution and faith. Although we differed in terms of how creation happened (God working through evolution versus a literal understanding of Genesis) we all did agree that it didn’t need to be a faith-breaker. The basis, as you point out, is that God created. How and over what time period is secondary.

  Over the weekend there was one presentation that explored the Genesis account from a literary perspective (genre, context, style etc). From this it seemed clear to me that Genesis 1 in particular is written in a very particular genre and cannot be compared to a scientific textbook. The presentor suggested that the style resonated quite strongly with that of Babylonian creation myths which the Israelites would have been exposed to during the Exile.

  Whatever the case, though, the ‘fundamental’ is that God created.

 3. De evolutie god.(sinds kort ook de god van Andries)

  Ik heb sinds een aantal jaren het idee dat de mens geschapen is naar het beeld van God.
  Dit is blijkbaar een misvatting ( wijs laten maken door o.a.de eo).
  We hebben namelijk te maken met jawel een evolutie godje , hij is niet in staat te spreken
  EN HET IS…..dit moet een proces van miljoenen jaren zijn want dat ondervinden mensen
  dus moet het zo zijn.
  De wetenschap heeft altijd gelijk .
  Volgens de bijbel : de aarde geschapen door spreken…..zon sta stil….Jona in de vis….doden opwekken…uit de dood opstaan..over water lopen….allemaal wetenschappelijke lariekoek…
  dus is het nooit gebeurd.
  Of is er sprake van een Almachtige die het onmogelijke mogelijk maakt ???

  Wanneer is er sprake van naar het beeld van God ? Is dat toen we een dier waren van een
  paar centimeter groot of het moment dat we met een staart rondliepen(misschien wel de Hindoeistische aapgod) of…..moet dat moment
  nog komen over een paar miljoen jaar ? Zijn we nu misschien nog niet naar het beeld van God?
  Ja mensen misschien zijn we wel op weg naar de supermens gelijk aan god (je weet het
  maar nooit er kunnen nog miljoenen jaren volgen.)
  Wie kan mij zeggen welk mens god bedoelde ?

  God ( een wezen die ons verstand te boven gaat ) maar zich wil laten kennen door
  Jezus Christus. Of een godje die zich moet conformeren met onze evolutionaire wetenschappelijke bevindingen.

  Wim

 4. @ Trijntje – bedankt voor je reactie. Ik denk dat er veel mensen zijn die (wellicht zoals je vader) het gevoel hadden dat zij in hun geloofsleven en in hun wetenschappelijk werk twee verschillende werelden betraden. Geloof en wetenschap spreken zich uit over de werkelijkheid, maar ze gebruiken een andere taal. Liefde laat zich niet uitdrukken in een scheikundige formule, hoop is niet empirisch waarneembaar, geloof is niet onder de microscoop te vinden. Als de wetenschap zich beperkt tot hetgeen waarneembaar en experimenteel herhaalbaar is, dan kan het niet anders of wonderen en ‘zaken van het hart’ blijven buiten beeld. Maar daarmee is niet gezegd dat deze zaken niet tot de werkelijkheid behoren of dat ze geen waarheid zijn.

  Je schrijft: “Ik ben na een tijdje opgehouden om te willen weten hoe het zit.” Dat vind ik een mooie zin. Er zullen mensen zijn die vinden dat je daarmee verstandelijk capituleert, maar dat is m.i. juist de essentie van geloof: overgave (denk aan de bekering van Pascal die tot de conclusie kwam dat zijn brein hem niet kon brengen waar het hart hem wel bracht: aan de voeten van Jezus). Ik vind het dapper om te zeggen dat je met een aantal open vragen kunt leven – dat is ook een vorm van vertrouwen. Ik heb veel grote vragen, maar mijn God is groter.
  Ik ben geen wetenschapper, maar een gewone gelovige met een redelijk helder verstand. Er zijn veel dingen die ik niet begrijp en ik kan er mee leven dat zowel de verre geschiedenis als de verre toekomst buiten mijn blikveld vallen. Ik leef uit geloof en probeer een ‘open mind’ te houden. Als de wetenschap ons inzichten geeft in ons verleden, dan neem ik daar onbevangen kennis van. Het tast mijn geloof in de Schepper en mijn vertrouwen in mijn Redder niet aan. Ik kan me dus helemaal vinden in jouw comment.

  @ Cori – thanks for your insightful comment and it is great to welcome you on my Dutch blog too. Is it difficult for you to read Dutch? (Just curious).
  I agree with you. As Christians we can say: ‘You just have to believe and if you have an intellectual problem, just ignore it and trust your faith’. That sounds very devout, but I think that many honest believers got into trouble because of such an attitude. I think that it is better to be open about conflicting ideas and the big questions that we face as mortal human beings. I am afraid that there are no easy answers when it comes to questions about our origins, our destiny and about the problems of evil and suffering. Christians don’t have all the answers, they do believe in a God who is in control – even if we don’t understand Him or his ways.

  @ Wim – bedankt voor je comment. De evolutie god bestaat niet. Er is maar één God en Hij is de Schepper van het leven. Ik ben het met je eens dat God niet gebonden is aan natuurwetten die Hij zelf gemaakt heeft. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat het voor mij krampachtig overkomt om vast te houden aan een letterlijke interpretatie van Genesis 1 – al heb ik alle respect voor medegelovigen die dat wel doen. Als God langs geleidelijke weg tot zijn doel komt, dan kan niemand Hem beschuldigen van traagheid of onmacht. We leven nu ook in een wereld waar onrecht en pijn en (voor onze waarneming) zinloos lijden heerst. Waarom laat God dat nog toe? We kunnen zeggen dat Hij dat doet omdat Hij zo genadig is en alle mensen de tijd wil geven om Hem te leren kennen. Maar God is almachtig, dus Hij had ook een wereld kunnen scheppen waar zonde en dood niet binnen hadden kunnen komen. Hij heeft er voor gekozen om mensen een vrije wil te geven en kennelijk dient het een hoger doel dat de mensheid aan lijden is blootgesteld. God heeft zich niet uit zijn schepping teruggetrokken, Hij heeft ons niet aan ons lot overgelaten. In Jezus Christus is Hij onder ons komen wonen en door zijn kruisdood heeft Jezus Zelf de consequenties gedragen van menselijke ongehoorzaamheid. Ik twijfel niet aan zijn opstanding en geloof dat Hij heeft laten zien dat ziekte, zonde en dood aan Gods almacht onderworpen zijn. Toch zijn wij in deze ‘tussentijd’ nog niet verlost van het kwaad.
  Ook een eencellige levensvorm is ongelofelijk complex. Gods grootheid is te zien in alles wat leeft en ik vind het wonder van het leven niet kleiner wanneer God tot zijn doel komt langs de weg van geleidelijke ontwikkeling. Hij is zelf de grote Regisseur en Hij is de controle niet kwijtgeraakt. Voor de heilsgeschiedenis neemt Hij de tijd (we leven bijna 2000 jaar na het kruis en wachten nog steeds op Jezus – die zeker zal komen!) en voor God is duizend jaar als één dag – en andersom. Dit maakt dat ik over de schepping geen uitgesproken ideeën heb. Ik geloof dat Genesis 1 vertelt wat de menselijke conditie is en dat wij (niet alleen onze over-over-over grootouders vanwege een hapje van een verboden vrucht) allemaal verantwoordelijk gehouden worden voor onze keuzes. Ik geloof dat we in Jezus Christus een nieuwe schepping zijn en dat God tot zijn doel komt op een manier die wij, zijn schepselen, niet met ons verstand kunnen bevatten. Persoonlijk geloof ik niet dat we moeten kiezen tussen de ware God en het door jou genoemde evolutiegodje.
  Ik heb een vraag voor je: als morgen onomstotelijk bewezen werd dat evolutie heeft plaatsgevonden – zou je dan van je geloof vallen?

 5. De nobele boodschap die gelovige mensen uitdragen wordt algauw zwaar gehypothekeerd als men van die zelfde mensen ook hoort dat ze liever sterven dan toe te geven dat het aardse leven, zoals we dit vandaag kennen, niet zo is geschapen, maar is geëvolueerd uit andere levensvormen.
  Immers, komt iemand die beweert dat de aarde plat is, dat de holocaust niet heeft bestaan, dat zon rond de aarde draait, dat het klimaat niet verandert, bij u nog steeds over als aimable?

 6. Dag frankyvanherreweghe!
  Ik begrijp dat je allerlei negatieve gevoelens krijgt als je deze beweringen toeschrijft aan ‘de gelovige mensen’. Maar wees eens eerlijk: hoeveel christenen ken jij die geloven dat de aarde plat is, dat de holocaust niet heeft plaatsgevonden, dat de zon rond de aarde draait én dat het klimaat niet verandert? Ik ken er niet één – en ik ken veel gelovigen, geloof me. Evolutie is een moeilijk punt voor veel gelovigen, maar ik heb het gevoel dat ‘ongelovigen’ zich ook een stuk stelliger en ‘zekerder’ voordoen dan ze werkelijk zijn. Sta je nooit naar de sterrenhemel te staren en vraag je je niet in stilte af wat het mysterie van het leven is?
  Ik geloof dat het leven te mooi voor toeval is. Ik geloof dat de aarde om de zon draait en dat we op een bijzonder mooie blauwe bol leven die om z’n as draait. Ik vind het wel opmerkelijk dat die as precies zo staat dat dit ons seizoenen geeft (23,5 graden). Ik vind het ook interessant te weten dat de afstand van de aarde tot de zon exact juist is voor het leven op aarde. Ik vind het boeiend dat de maan op zo’n afstand tussen de zon en de aarde staat dat je een complete zonsverduistering kunt krijgen. Ook vind ik het bijzonder dat de maan zorgt voor eb en vloed en voor romantische nachtverlichting. Als je op dit blog verder zoekt, zul je zien dat ik wel iets met de maan heb… Het is bijvoorbeeld het weten waard dat deze relatief grote sateliet van onze planeet zorgt voor stabilisatie van de stand van de aardas. Denk er eens over na – het is zeer interessant.
  Ik geloof dat de holocaust heeft plaatsgevonden en ik vind het opmerkelijk dat juist het joodse volk zo vreselijk moet lijden. Er zijn meer volken verschrikkelijk behandeld, maar de joden moeten het wel erg vaak ontgelden. Enig idee waarom? Jezus was een jood – ik houd van het joodse volk en mijn familie heeft een prijs betaald in de tweede wereldoorlog. Het klimaat verandert. Dat is een lange termijn schommeling, vermoed ik (want het klimaat is altijd aan verandering onderhevig geweest) – maar er is geen ontkennen aan dat de mens door vervuiling de veranderingsprocessen ingrijpend negatief beïnvloedt. We zijn in een rap tempo bezig om Gods schepping kapot te maken – daar maak ik me grote zorgen over. Lees ook mijn laatste berichtje op mijn Engelstalige blog http://www.abspoel.blogspot.com en je zult ontdekken dat ik dit nu niet zeg om een positieve indruk op je te maken – ik wil zo eerlijk mogelijk zijn. Ben ik nog een beetje ‘aimabel’? Ach, je zult me persoonlijk moeten leren kennen om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ik ken in ieder geval veel aardige mensen: gelovig en ongelovig. En mijn geloof roept me op om zelfs vijanden lief te hebben – waar vind je dat nog? Ik heb overigens geen vijanden, dus ik vind dit een van de gemakkelijkste opdrachten.
  Bedankt voor je reactie – laat gerust weer van je horen!

  Christenen deugen niet. Maar Jezus is perfect.

 7. Ik heb mij blijkbaar niet zo goed uitgedrukt. Vervang het woord ‘Immers’ door ‘evenzo’ en het wordt een stuk duidelijker. Voor mij en vele anderen is het ontkennen van evolutie even hilarisch en absurd als zeggen dat de aarde plat is, dat de holocaust niet heeft bestaan, dat zon rond de aarde draait, dat het klimaat niet verandert, en dat er geen verband bestaat tussen roken en de incidentie van kanker.
  Waarom mensen deze zaken ontkennen? Daar heb ik het raden naar. Ofwel zijn ze wereldvreemd, ofwel niet goed ingelicht, ofwel hebben ze een geheime agenda waardoor ze al deze dingen ontkennen. Wereldvreemd lijkt mij de dag van vandaag zo goed als uitgesloten. Niet goed ingelicht kan volgens mij héél goed: de evolutietheorie is niet zo simpel, en vraagt kennis van genetica bijvoorbeeld. Een geheime agenda lijkt mij bij gelovigen echter meer op zijn plaats. Net zoals de sigarettenindustrie óók een geheime agenda heeft: zij zal (of heeft in het verleden) het verband tussen roken en longkanker met vuur bestreden! De zaak is nu natuurlijk te achterhalen wat de geheime agenda is van de gelovigen. Ook die is volgens mij complex. In het elfde uur bij Andries Knevel en Cees en co is reeds een heel mooi stukje van die puzzel blootgelegd, én je vermeldt het zelf op een commentaar: “als morgen onomstotelijk bewezen werd dat evolutie heeft plaatsgevonden – zou je dan van je geloof vallen?”. En dit laatste brengt volgens mij een hele cascade teweeg…maar dat zou ons wat te ver leiden.
  groet
  f

 8. C S Lewis maakte toch al geen probleem van schepping EN evolutie? Loopt het hier niet heel erg achter?

  De tien dingen die Darwin heeft gezegd (zie: http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article4772296.ece )
  zijn, denk ik, een openbaring als je alleen de evangelische standpunten kent.

  God maakt mensen naar zijn beeld. Als we aannemen dat dat via evolutie gaat maakt dat je godsbeeld toch niet meteen verstoord? Niet hoe hij dat process laat lopen maar de uitkomst laat zien wat dat beeld is.

  We kunnen niet alles letterlijk nemen, dan krijg je de meest rare situaties. Dat kunnen we toch wel leren van de afgelopen 2000 jaar kerkgeschiedenis…

  God staat boven dit alles. Zijn gedachten zijn ver boven de onze verheven, dus ook boven die mooie, romantische en kinderlijke uitleg die ons zou moeten vermanen tot een soort letterlijk houvast aan de bijbel. En ook boven de diepgravende thelogische debatten.

  Het is niet ‘slik alles wat je vertelt wordt zoals kinderen dat wel doen’ maar ‘Voorwaar, Ik zeg u: wie het koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.’

  Een geloofsbeleving die zo naief is dat het meer kinderachtig is dan kinderlijk, daar past God toch niet in? Het leidt er steeds meer toe dat er van alles onder de mat geveegd wordt en dat mensen die met pijnlijke problemen zitten daar niet over durven/mogen praten.

  Ik snap wel dat het loslaten van bepaalde ijkpunten eng is, mensen vrezen de ‘slippery slope.’
  Maar het hangt er uiteindelijk maar vanaf aan wat je je vast houdt; Jezus zelf of de religieuze instellingen die uiteindelijk ook voor een groot deels mensenwerk zijn…

  Ik weet wel wat ik liever wil.

 9. Bedankt voor jullie reacties, Frankyvanherreweghe en thebutler.

  @ Frankyvanherreweghe – ik denk niet dat er een geheime agenda is, althans niet in de zin dat hier sprake is van een soort complot waarbij gelovige mensen zich bewust en met valse motieven onwetend houden. Misschien zijn er enkelen die zo berekenend en gemeen zijn, maar de meeste mensen hebben – als je het mij vraagt – gewoon een oprechte levensovertuiging (religieus of a-religieus). Er zijn veel gelovigen die zich helemaal niet zo druk maken over oorsprongsvragen en er zijn veel ongelovigen die in evolutie geloven maar er – als je even doorvraagt – erg weinig van af weten. Ik ben het met je eens dat het vakkennis vergt om op een zinnige manier over deze onderwerpen mee te praten en zelfs de knapste koppen komen er onderling niet uit – bescheidenheid is gepast. Uit de botsing van ideeën komen juist weer interessante nieuwe gedachten en conclusies voort en we moeten m.i. niet bang zijn voor wetenschappelijke vooruitgang en respectvol met elkaar in gesprek blijven. Anderzijds lijkt wetenschap voor sommige mensen op zichzelf wel een religie geworden – compleet met kathedralen, pausen en bischoppen en een onwankelbaar eigen gelijk.
  Ik heb de indruk dat mensen die echt veel van hun vakgebied weten een bepaalde bescheidenheid aan de dag leggen, juist omdat ze zich realiseren dat er nog zoveel nieuws te ontdekken valt.
  Ik denk dat angst om iets te verliezen wat je bijzonder kostbaar is – namelijk het geloof waar je kracht, hoop en moed uit put – zeker een rol speelt bij de hevige afweerreactie die veel gelovigen tonen als evolutie ter sprake komt. Men voelt zich aangevallen en dat is ook wel te begrijpen wanneer je ziet hoe mensen als Richard Dawkins hun vakkennis gebruiken om hun atheïstische overtuiging uit te dragen. (Luister eens via Youtube naar het beschaafde debat tussen Richard Dawkins en John Lennox – zo kan het gelukkig ook!)
  Ik hoor veel christenen over evolutie zeggen dat ‘het maar een theorie is’ en daarmee geven ze alleen maar aan dat ze niet snappen wat een theorie in wetenschappelijke zin inhoudt. Ik denk dat je wel erg slecht van mensen denkt als je aanneemt dat deze weerstand bij gelovigen voortkomt uit een soort kwaadaardigheid – het is veeleer angst en onwetendheid als je het mij vraagt. Ik vind het in dit verband wel aardig om te melden dat de directeur van het human genome project, Francis Collins, christen is. En ja, hij gelooft ook dat evolutie een feit is… De combinatie is kennelijk goed mogelijk.
  Er zijn gelovigen die hun zekerheden in duigen zien vallen en inderdaad hun lang gekoesterde overtuiging loslaten. Daar staan anderen tegenover die door logisch denken juist tot geloof in God komen – ik noem als recent en opmerkelijk voorbeeld: Anthony Flew (link naar zijn boek “There Is A God”). Naast de reeds genoemde Francis Collins en John Lennox wil ik ook Denis Alexander noemen (christen, maar ook moleculair bioloog, voorzitter van het Molecular Immunology Programme van het The Babraham Institute in Cambridge en director of the Faraday Institute for Science and Religion at St Edmund’s College, Cambridge). Dennis Alexander is schrijver van het boek Creation or Evolution: Do We Have to Choose? Ik moet eerlijk bekennen dat ik dit boek nog maar gedeeltelijk gelezen heb en dat het voor mij als niet-deskundige stevige kost is. In ieder geval blijkt uit genoemde voorbeelden dat je niet je verstand hoeft uit te schakelen als je gelooft dat er een Schepper bestaat. Sterker nog, ik geloof dat de Schepper ons verstand gegeven heeft en dat het heel bijzonder is dat wij over dergelijke dingen kunnen nadenken en discussieren – bij mijn weten zijn wij de enige levensvorm op aarde die daartoe in staat is! Maar goed, mensen verschillen op tal van punten van mening – blijft over dat we respect voor elkaars opvattingen kunnen hebben en bereid moeten zijn om serieus naar anderen te luisteren.

  @ thebutler – ik ben het met je eens. Zoals hierboven ook gezegd, ik geloof dat angst voor het ‘hellend vlak’ verklaart waarom christenen zich vaak anti-wetenschappelijk en ongenuanceerd uitspreken over deze kwesties. Wat mij betreft is die angst ongegrond.
  Mensen als Richard Dawkins en Christopher Hitchens hebben de aanval op gelovigen geopend en dat roept natuurlijk ook tegenreacties op. Ik vind dergelijke polemiek wel interessant (vooral als er mensen aan het woord komen die echt verstand van zaken hebben, dan luister ik en probeer ik er zoveel mogelijk van op te steken), maar de felheid waarmee het debat soms gevoerd wordt is volgens mij niet erg beschaafd en het brengt mensen niet dichter tot elkaar. Je kunt het met iemand gloeiend oneens zijn, maar het lijkt me gewenst om in principe uit te gaan van goede intenties. Mensen worden meestal niet op andere ideeën gebracht wanneer je ze in het nauw drijft of wanneer je hun diepst gekoesterde overtuigingen als ‘onzin’ afdoet.

 10. Ben niet meer gelovig, dat wil zeggen, dat ik niet meer geloof dat de bijbel het woord van God is. Al vanaf mijn 10e twijfels, waarom zou een islamiet of de supervriendelijke, atheïstische buurman naar de hel gaan?
  Veel geworsteld hiermee, sommige naaste familie en de kerk was niet blij en hebben me verstoten. Maar ik weiger hypocriet te zijn en te profiteren van de voordelen van een geloofsgemeenschap zonder de kern te kunnen ondersteunen. Mijn scriptie over hersenspoeling op de EH heeft mij overtuigd dat niemand immuun is voor de ideeën die worden opgedaan en overgebracht door anderen, vooral als dat naasten zijn en je zelf jong bent.

  1. Mijn geloof draait niet om de vraag wie er wel of niet naar de hel gaat. Ik geloof dat her leven te bijzonder voor toeval is en dat het logischer is om een tijdloze, onbeperkte Maker achter de werkelijkheid te vermoeden dan een willoze leegte. Jammer dat je ‘verstoten’ bent of je zo voelt. Ik zou je nooit afwijzen op basis van je diepste overtuiging en/of eerlijke vragen.

Zeg iets terug op Vrijspraak

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s