God is aanwezig op Haïti

Daar zit ik dan. Op veilige afstand van Haïti in een welvarend land met alles om mij heen wat een mens kan wensen. Aan niets gebrek, hooguit aan tijd. Wat kan ik hiervandaan voor die arme eilandbewoners doen? Ik kan voor hen bidden en ik geloof persoonlijk dat dit geen tijdverspilling is. Ik bid voor de mensen die lijden, voor de mensen die in benauwdheid zitten, voor degenen die aanwezig zijn om te helpen, om kracht en genade. Ik bid.

Vanmorgen was het thema van onze kerkdienst: ‘Heeft bidden zin?’ In die omgeving is dat nogal een retorische vraag. Ik geloof niet dat iemand verwacht had dat de dominee zou zeggen: ‘Bidden is zinloos, ga liever iets nuttigs doen en steek je handen uit je mouwen.’ Ik geloof dat bidden zinvol is en ik denk dat er veel mensen zijn die dat met me eens zijn – zelfs als ze niet in God geloven! Bidden kan ‘op instapniveau’ een methode zijn om je gedachten tot bedaren te brengen, te ordenen. Het kan een stapje hoger gaan en je een mogelijkheid bieden om de dingen van het leven in perspectief te plaatsen en je te realiseren dat het een voorrecht is dat je leeft. Je kunt bidden om je nood uit te spreken, je vragen en zorgen te ventileren, maar ook om je blijdschap en dankbaarheid te uiten.  Al zou het alleen om het psychologische effect gaan, zoals bij mediteren, ik geloof dat op dat niveau bidden al zinvol is.

Ingebouwd kompas

Maar er is meer. Ik geloof niet dat onze gebeden in een eindeloos universum wegsterven zonder ooit gehoord te worden. Ik heb te veel meegemaakt in mijn leven om nog te geloven dat ons bestaan betekenisloos en doelloos is. Ik ben er diep van overtuigd dat er boven onze zichtbare werkelijkheid een niet waarneembare realiteit is – zeg maar een geestelijk universum. Ik ben niet slechts een natuurkundig fenomeen, een chemisch proces, een materieel object. Ik ben een mens met gevoel en bewustzijn en ik volg in mijn leven een ingebouwd moreel kompas: mijn geweten.

Het lijkt erop dat ik afdwaal, maar dat is niet het geval. Als wij God ter verantwoording roepen omdat we niet kunnen accepteren dat er onrecht, tegenslag, rampspoed en verdriet in ons leven is, dan doen we iets heel opmerkelijks. We gebruiken ons ingebouwde morele kompas om God te vragen of Hij soms Zelf de weg is kwijtgeraakt. En dat besef zou ons even stil moeten zetten. Zouden wij zelf misschien op het verkeerde spoor zitten? Hebben wij zelf wel een goed en volledig beeld van oorsprong, richting en doel? Kennen wij alle antwoorden wel? Stellen wij de juiste vragen?

Oprechte woede, eerlijke vragen

Het kwaad dat mensen zelf doen maakt me boos en opstandig. Die woede moet ergens vandaan komen. Maar wanneer dat het geval is, kan ik tenminste nog aanwijzen wie er schuldig en verantwoordelijk is. Soms ben ik verontwaardigd over wat mensen verkeerd gedaan hebben, soms voel ik boosheid opwellen omdat mensen het goede nagelaten hebben. Maar bij al die oprechte woede moet ik bij mezelf te rade gaan: doe ik het dan zoveel beter? Heb ik misschien gemakkelijk praten?

Als er voor het lijden geen andere oorzaak is aan te wijzen dan een natuurlijke, zoals nu het geval is op Haïti, dan kan het ook gebeuren dat onze woede zich richt op andere mensen. De overheid moet sneller en effectiever maatregelen nemen. Hulpverleners moeten gauw in actie komen en de juiste prioriteiten stellen. Leiders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En dat is allemaal waar, maar op het moment dat zich een ramp voltrekt is het niet zo zinvol om dit soort discussies te voeren. Internationaal zouden er wel veel meer lessen getrokken moeten worden na een dergelijke natuurramp. Moeten we op een andere manier gaan bouwen? Zijn waarschuwingssignalen tijdig opgemerkt en doorgegeven? Hebben we een infrastructuur die het mogelijk maakt om snel en effectief bijstand te verlenen?

Onverschilligheid maakt het erger

Het feit dat de arme bewoners van Haïti voor het grootste deel in krotten en bouwvallen wonen is een factor die we in de evaluatie mee moeten nemen. We mogen het als internationale samenleving niet langer accepteren dat mensen zo kwetsbaar voor het natuurgeweld zijn. Tegen zware wervelwinden en aardbevingen is niet altijd iets te doen, maar er zijn wel degelijk betere bouwtechnieken en materialen voorhanden waarmee het aantal slachtoffers zoveel mogelijk beperkt kan blijven. Onze onverschilligheid is er mede de oorzaak van dat de armste wereldburgers in het geval van zo’n ramp nog erger getroffen worden. De ongelijke verdeling van rijkdom zorgt er bovendien voor dat deze mensen niet over de middelen beschikken om de schade te herstellen. We zullen daarom allemaal in beweging moeten komen zodat er uit deze ramp nog iets goeds kan voortkomen.

Het valt me op dat mensen die zich nooit aan God lijken te storen in dit soort situaties toch verontwaardigde vragen gaan stellen. “Waar is God nu? En wat is hier de zin van?” Ik vind die vragen wel terecht, maar het stoort me dat diezelfde mensen God nooit willen bedanken voor het feit dat ze bestaan en van het leven mogen genieten. Het is immers niet alleen maar wanhoop en ellende hier op aarde. En juist in de ellende van situaties als nu op Haïti is er een gelegenheid om goedheid, barmhartigheid, mededogen (waarom klinken deze woorden zo ouderwets?) en menslievendheid te tonen. We kunnen met mensen uit allerlei landen, culturen en achtergronden samenwerken om de nood te lenigen – het kan ons als internationale samenleving dichter bij elkaar brengen. Spijtig dat daar kennelijk eerst een ramp voor nodig is, maar het is tenminste één lichtpuntje in een donkere wereld.

Open vragen

Mogen de vragen over Gods almacht en alomtegenwoordigheid dan niet gesteld worden? Die vragen mogen en moeten gesteld worden. Lees de Bijbel en je komt dezelfde vragen tegen. In diezelfde Bijbel vind ik ook een antwoord waar ik vrede mee kan hebben. Dat antwoord bestaat niet uit woorden, maar uit een persoon: Jezus Christus. Ik geloof dat Jezus een perfect leven geleid heeft en dat Hij door God zelf naar onze aarde gezonden werd. Daarmee heeft God laten zien dat Hij niet onverschillig staat tegenover het kwaad en het menselijk lijden. Hij is één van ons geworden en Hij heeft zich ons lijden aangetrokken.

Zijn daarmee alle vragen beantwoord? Wat mij betreft niet. Nog altijd vraag ik me af waarom er kennelijk geen andere weg was voor God om het probleem van het kwaad op te lossen. Ook vraag ik me af waarom het kwaad nog zolang – schijnbaar ongestraft – voort mag blijven woekeren. En als er voor het kwaad geen menselijke oorzaak aan te wijzen is, dan vraag ik me af waarom God niet ingrijpt om de ellende te voorkomen. Ik geloof dat Hij kan ingrijpen en snap niet waarom Hij dat vaak toch niet doet.

Ik geloof dat de aardbeving op Haïti alleen natuurlijke oorzaken heeft. Het is ‘gewoon’ een ramp. Ik snap niet goed waarom God zo’n ramp niet tegenhoudt, maar ik ben te klein om Hem ter verantwoording te roepen. Wat snap ik van het universum? Toch heb ik wel wat antwoorden gevonden. Zoals gezegd is het belangrijkste antwoord: Jezus. Door zijn leven en dood heeft Hij laten zien dat God met ons is en zich niet onttrekt aan ons lijden. Door zijn opstanding heeft Hij bewezen dat de dood niet het laatste woord heeft. Door zijn terugkeer naar de hemel biedt Hij ons hoop op een eeuwigheid waar geen pijn en onrecht meer zal zijn. Jezus geeft mij troost en hoop.

Menselijke antwoorden

Ik heb nog twee inspirerende – menselijke – antwoorden op het probleem van het lijden. Het eerste komt van Gary Haugen, oprichter van de mensenrechtenorganisatie International Justice Mission. Sprekend over de ellende in deze wereld zei hij: “God heeft een plan. Wij zijn het plan. En Hij heeft geen plan B”. Dat antwoord zet mij aan om zelf initiatieven te nemen, in beweging te komen, mensen en middelen te mobiliseren. Op mijn manier doe ik wat ik kan, in de hoop dat God dit gaat gebruiken om mensen te bemoedigen en levens te herstellen. Ik vind veel zin en betekenis in deze positieve reacties en slachtoffers hebben meer aan praktische hulp dan aan ons filosofisch gepieker. Als Gary Haugen, gemotiveerd door zijn geloof, dit kan opbrengen – wie ben ik dan om bij de pakken neer te gaan zitten?

Een ander antwoord kreeg ik van Wess Stafford, directeur van de internationale christelijke hulpverleningsorganisatie Compassion. Hij is zelf als kind misbruikt en vernederd – nota bene in een tehuis van missiekinderen. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat een dergelijke achtergrond je voorgoed ongeschikt zou maken voor liefdadigheid en zorg – en al helemaal als dit werk wordt uitgevoerd door christenen. Maar Wess Stafford heeft door zijn geloof een overwinning behaald op de mensen die hem als kind groot onrecht hebben aangedaan. Hij heeft een streep onder het verleden gezet en zet zich nu volledig in om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen te helpen – wereldwijd, maar vooral in de armste gebieden. Zijn organisatie werkt ook al lang op Haïti en gelukkig is het mogelijk om deze mensen juist nu te steunen met gebed en geld. Als Wess Stafford het kan opbrengen om voor God te blijven werken, zou ik – met mijn bevoorrechte leven – dat dan niet kunnen? Als een gebroken man als Wess Stafford zijn gebalde vuisten naar de hemel kan laten zakken om kinderen uit de goot te rapen, te bevrijden en te helpen aan nieuwe kansen – waarom zou ik dan verontwaardigd gaan zitten klagen?

God is aanwezig op Haïti. Dat geloof ik. De stervende mensen zijn bij Hem in goede handen. De lijdende mensen zullen troost ontvangen. En daarbij wil God ons gebruiken om als Jezus voor hen te zijn.

42 gedachten over “God is aanwezig op Haïti

 1. Mooie blogpost Paul, dank je wel. En fijn dat je naast de wanklanken van ds Pat Robertson die het als ‘straf van God’ ziet, iets beters neerzet. God is aanwezig op Haiti, heeft compassie en is en blijft God. Geen gegoochel met ideeën waar wij geen verstand van hebben, wel je moeite en vragen neerleggen. Volgens mij is dat eerlijk en transparant en doet het meer recht aan God die GOD is.
  Thanks en groeten!
  Remmelt

  1. Dank voor je reactie, Remmelt. Deze blogpost heeft me veel moeite gekost – ik ben de hele middag bezig met schrijven en schrappen. Je reactie kwam al snel – ik laat het nu staan zoals het is (tenzij ik nog een typefout tegenkom of zo).
   Die dwaze Amerikaanse televisiedominee roept alleen maar plaatsvervangende schaamte bij me op. Ik spreek liever over de twee positieve voorbeelden (Gary Haugen en Wess Stafford) die niet gemakkelijk oordelen maar daadwerkelijk helpen. Groot respect voor deze mannen, laten we hun goede voorbeeld volgen.
   Eerbied voor God houdt ook in dat we inderdaad voorzichtig zijn met conclusies. We zijn kleine, kwetsbare mensen – maar met Gods hulp kunnen we grootse dingen doen.

  2. geweldig allemaal,waar is god…
   in België, die zich zorgen maakt over een kind dat door één over andere omstandigheid niet kan aanwezig zijn een weekend voor dag hij of zij zijn communie moet doen.
   halleluja, halleluja…..
   komt Jezus maar snel terug om al deze zotten op zijn plaats kan zetten.
   denk aan mijn broers, zussen en neef
   Gustaal, Alfons, Agnes en Bert i

   onozelaars7

  1. Bedankt voor je reactie, Ruben. Geen probleem dat het gemengde gevoelens oproept, dat is te verwachten bij een dergelijk onderwerp.
   Ik geloof dat er nog veel moois is om van te genieten en dat er wel degelijk veel goedheid en schoonheid in de schepping is. Dit alles wijst terug op de Oorsprong van alles wat goed, mooi, liefdvol en zuiver is: God Zelf. De natuur toont zijn macht. En ik heb ook bij mensen die door de maatschappij zijn afgeschreven (zwaar gestrafte misdadigers) liefde en goedheid ontdekt. Ik huiver een beetje voor zo’n zwart/wit wereldbeeld en voor de boodschap die je eigenlijk meegeeft: deze wereld is een verloren zaak, steek er niet te veel energie in. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar God heeft ons op deze planeet gezet met een opdracht. Zo mogen we goede daden doen waardoor anderen tot inzicht komen en God eer gaan bewijzen (1 Petr. 2:12). We kunnen door onze levensstijl van Christus getuigen en mogen ook woorden spreken van genade en genezing.
   De zonde is de kern van het probleem. Maar de vraag is wat je daar onder verstaat. Ik zie zonde als gebrokenheid die het gevolg is van ongehoorzaamheid. We leven op bezet gebied als een leger van licht. En ik ben niet pessimistisch, al zou je 100 comments plaatsen met zorgwekkende statistieken. Ik weet dat Jezus Heer is en dat ik met Hem meer dan Overwinnaar ben.
   De boodschap van 5 voor 12 en alarmbel komt op mij erg paniekerig over. Angst is een slechte raadgever. Daar stel ik tegenover dat we rustig op God moeten blijven vertrouwen, nuchter en waakzaam moeten zijn, trouw aan de opdracht die Jezus ons gegeven heeft.

   Je komt heel stellig – en eerlijk gezegd ook nogal angstig – over. Vraagje: hoe weet jij zo zeker dat er de laatste eeuw meer aardbevingen geweest zijn dan in alle eeuwen daarvoor? Over welke informatie en bronnen beschik je? De ergste aardbeving ooit – sinds mensenheugenis – vond plaats in China in het jaar 1556. Er vielen naar schatting 830.000 doden.

  1. Je 2e reactie kwam binnen toen mijn antwoord gepost moest worden. Ik heb geen problemen met eerlijke, emotionele reacties. Die zijn wel gepast in deze omstandigheden. Waakzaam zijn is goed, maar wel graag blijmoedig en met een vertrouwend hart. “Maak je geen zorgen…” Wie heeft dat ook al weer gezegd?

 2. Nog even reactie op Ruben – in verband met de opmerking dat er de laatste 100 jaren meer aardbevingen geweest zijn dan in alle eeuwen daarvoor. Dat vind ik een stellige uitspraak die geen mens vandaag de dag kan doen. Domweg omdat we niet over die kennis beschikken.

  Ik heb eens gekeken naar historische gegevens over aardbevingen en kwam deze informatie tegen:

  The Greek word for “shaking” and (when it applies to the earth) “earthquake” is seismós. The science of earthquakes, therefore, is called seismology.

  Seismology is a very young branch of science. “Not . . . until the early 1850s did the first true seismologist, as we would recognize the term, appear on the scene. He was an Irishman, Robert Mallet.” After him came John Milne, called “the father of seismology.” In 1880 he invented the first proper seismograph, and from the end of the last century a fairly accurate recording of earthquakes has been possible.

  Consequently seismologists are able to present a complete list of the great earthquakes that have occurred on earth from 1903 onward. With further improvement of the seismograph an increasing number of countries have adopted its use. But not until the end of the 1950’s did this observation network reach a global scale. Since then it has been possible to record and measure all earthquakes, small and major, all over the globe.

  It is not an easy matter to compare the complete list of great earthquakes recorded in our century by modern seismologists with that of past centuries. This is because of the comparatively scanty and incomplete information available from earlier centuries. Historical sources become more and more sparse the farther back in time we go. Even of modern records, seismologist A. W Lee in 1939 wrote:

  The statistics are complete enough to give a fair representation of the distribution of the earthquakes which now occur, but, since they extend over less than half a century, are insufficient for showing whether there has been any secular change in the frequency.

  Another factor that considerably limits our knowledge of ancient earthquakes is that most earthquakes take place outside Europe, the source of most of our information for the greater part of history from the first century to the “Age of Discovery” in the fifteenth century.

  Bron: http://www.bible.ca/pre-earthquakes-history-data.htm

  1. Hoi Ruben,
   Ik ben groot geworden in de kringen van Johannes de Heer en ben opgegroeid met veel bijbelstudie over eindtijd, wederkomst en tekenen der tijden. Daar heb ik zeker geen afstand van genomen, maar ik heb moeite met de hijgerige toon en de angstverhalen en doom scenario’s die ik soms tegenkom. Dat is een manier van geloven waar ik me wel van losgemaakt heb.

   We moeten trouw blijven doen wat Jezus ons heeft opgedragen, studie maken van de profetieen, maar wel nuchter blijven (niet alleen waakzaam) 1 Tim. 4:5.

   Die kalmte mis ik bij veel evangelischen die zich het hoofd op hol laten jagen door Hall Lindsey, Tim LaHaye en Jerry Jenkins (Left Behind). Ik ben dus blij met het feit dat evangelischen steeds meer toegeven dat ze het ook niet allemaal tot achter de komma kunnen uitrekenen. Jouw opmerking over aardbevingen is een typisch voorbeeld van de manier waarop soms op een stellige manier dingen worden beweerd die geen steun geven aan het geloof, maar die – ongewild – juist de geloofwaardigheid aantasten. Houd je bij de feiten en laat je niet gek maken (ik denk dat Paulus tegen Timotheus hetzelfde zou zeggen, zij het in iets andere woorden).

   Een deel van de christenen staart in het verleden en doet allerlei stellige uitspraken over onze oorsprong – zonder goed kennis genomen te hebben van de wetenschapperlijke ontwikkelingen. Daar maken gelovigen zich m.i. vaak belachelijk mee. Een ander deel tuurt bezorgd in de toekomst en doet stellige uitspraken over de eindtijd (die elkaar soms weer op allerlei punten vrolijk tegenspreken). Ik vind dat vluchtgedrag en ik meen dat we niet geroepen zijn tot dit soort speculaties.

   Ik hoop dat je me niet te sceptisch vindt. Blijf kritisch nadenken en neem de goede adviezen die Paulus aan Timoteus gaf ter harte. Ik denk nu in het bijzonder aan 1 Tim. 6. Be blessed.

   1. Hoi Paul,

    Ik ben het helemaal met je eens. Achteraf gezien heb ik ook veel te snel gereageerd op je post, er ging van alles door mijn hoofd. Hoort bij het jong zijn 😉 Wijsheid komt met de jaren, dus ik zal nog wel even blijven stuntelen…

    En nee, ik vind je niet te sceptisch. Ik vind het belangrijk dat mensen eerlijk zijn. Ik deel je kritiek dat sommige evangelischen met allerlei scenario’s komen over hoe de eindtijd er precies uit zal zien. Feit is dat we dat nog niet precies weten. Naar mate we dichterbij komen, zal ons steeds meer geopenbaard worden.

    Ik ben wel stellig in mijn overtuiging dat het 5 voor 12 is. Maar dat ben je denk ik ook wel met mij eens. Doe mij verder een plezier en verwijder mijn reacties op deze blogpost. Ze voegen weinig toe. Over mijn zorgen over de tijd waarin we leven schrijf ik binnenkort wel eens een artikel. Daar kan ik dan eens rustig mijn gedachten over laten gaan. Een artikel is vaak veel zorgvuldiger geschreven dan een reactie op een weblog.

    Bedankt verder voor je goede woorden! Dat meen ik. Ik had, achteraf, iets langer moeten nadenken voor ik reageerde op je posting. Best pijnlijk eigenlijk omdat van jezelf te moeten constateren. Aan de andere kant ben ik blij dat je zo elke dag blijft leren. Je hebt me weer iets van je hart laten zien, Paul. En ik hoop nog veel van je te mogen leren!

    Weltrusten!

    P.S. Af en toe verlang ik ernaar zo’n oude, wijze, grijze man te zijn, vol kennis en levenservaring. Zeg maar zoals Sean Connery in de film Finding Forrester 😉

    1. Bedankt voor je comment, Ruben. Ik haal bovenstaande comments van jouw hand weg, maar om geen rare hiaten te krijgen laat ik de reacties op jouw comment wel staan. Ik respecteer je wens en werk er graag aan mee. Aan de andere kant moet je je realiseren dat afgeschoten pijlen niet altijd terug te halen zijn. Op internet blijft alles bewaard. Een reden te meer om goed na te denken over blog posts en comments. Je moet er ook weer geen te groot probleem van maken, we zijn met elkaar in gesprek en daar hoort bij dat je je mening moet bijstellen of herroepen. Daar is niets mis mee. Jouw manier van denken, jouw emoties – die worden gedeeld door anderen. Door je comments weg te halen maak je het niet meer goed mogelijk om de discussie naderhand op te pikken, maar ik respecteer je wens. Graag laat ik je laatste comment wel staan, want dan is duidelijk waarom er in de thread een paar ‘lege’ comments te zien zijn.

     1. Mee eens. Al gaat het mij niet zozeer om het geven of bijstellen van een mening, want zoals je hebt gemerkt heb ik daar geen enkel probleem mee 😉

      In dit geval zijn mijn reacties nogal snel geschreven en kunnen deze makkelijk verkeerd geinterpreteerd worden, omdat de achtergrond ontbreekt. Op basis hiervan is dus ook geen goede discussie mogelijk. Vandaar dat het mij, in dit geval, beter leek om de reacties te verwijderen. Inderdaad dwingt internet je om goed na te denken over wat je schrijft in posts en comments.

      Overigens is je opmerking ‘op internet blijft alles bewaard’ helemaal waar, maar technisch gezien hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Sterker nog, het internet zou alleen maar goedkoper en sneller worden als informatie weer verwijderd werd. Vraag is dus: waarom blijft alles bewaard?

      Interessante kwestie, als je het mij vraagt!

      Broedergroeten!

      1. Interessante vraag – vooral al je vatbaar bent voor complotdenken 😉 Het heeft te maken met de wijze waarop internet (niet) georganiseerd is. Je komt gewoon niet zo gauw uit de zoekmachines omdat deze voortdurend wereldwijd kopiëren en doorgeven van de ene na de andere server. Eenmaal aanwezig in het systeem, dan ben je niet gauw overal weer weggepoetst. Maar dat lijkt me op zich niet iets om je grote zorgen over te maken. Een bekende uitspraak in dit verband is: “If you were accused of being a Christian, would there be enough evidence to convict you?”

       We laten allemaal overal onze sporen na. Ook in het betalingsverkeer en door mobiele telefonie. Daar zijn privacy-aspecten en risico’s aan verbonden, maar dat weerhoudt mij er niet van om er optimaal en vrijmoedig gebruik van te maken. Je moet ook nadenken over de dingen die je in de publieke ruimte en via de media zegt en eigenlijk moet je je er altijd van bewust zijn dat uitgeschreven op meegedeelde woorden en gedachten effect hebben. Je hebt geen controle over de perceptie bij anderen en soms is er ook gewoon sprake van misverstanden in communicatie. Dat is een oer-menselijk gegeven en het is met de komst van internet niet minder geworden.

       De eerste stoommachines werden met acherdocht bekeken en de oude Grieken maakten bezwaar tegen boeken omdat deze het uit het hoofd leren zouden ontmoedigen. Een beroemde Nederlandse filosoof vatte het ooit zo samen: ‘Elk voordeel hep z’n nadeel’. (Of was het nou andersom?)

 3. God is aanwezig in Haïti. En jij bidt…
  Goed en wel, maar heb je ook een financiële bijdrage geleverd zodat de zakjes donorbloed ook daadwerkelijk massaal naar daar kunnen worden verscheept?
  groet
  Franky

  1. Dat hoef ik je niet te vertellen, maar nu je het vraagt: ja. En in onze kerk is afgelopen woensdag en vandaag opnieuw gecollecteerd voor Compassion en voor Hart voor Haiti (weeshuis).
   En nu de vraag aan jou: heb jij wel voor Haiti gebeden? 😉

   1. Paul, ik lees nu pas je vraag naar mij toe. Ook ik hoef dat niet aan je te vertellen maar het antwoord is uiteraard: nee. Ik maakte ook geld over aan religie-onafhankelijke organisaties die hulp verleenden aan ALLE mensen die getroffen waren door de tsunami. Tot mijn grote vreugde zag ik onlangs op verschillende reportages dat mijn kleine bijdrage zou kunnen gegaan zijn naar de aankoop van bakstenen, waarmee nieuwe huizen werden gebouwd. Die financiële hulp zorgde er op die manier voor, zo blijkt, dat zij het nu veel beter hebben dan vóór de ramp. Ook toen heb ik niet gebeden. Maar dat laatste heeft natuurlijk niets te maken met de eerder vernoemde aankoop van de baksteen, althans volgens mijn denkkader.
    wederom,
    groet
    f

    1. Ik had er een 😉 achter gezet – ik hoop dat je dat niet ontgaan is. Ik respecteer de overtuiging van anderen en vind het van belang dat iedereen het goede doet. Dat brengt ons samen – los van onze nationaliteit of levensvisie. Er gebeurt heel veel goed humanitair werk door organisaties als het Rode Kruis en humanistische instellingen.
     Ik geloof zeker ook in bakstenen. In goede bedoelingen en vrome verhalen kan een mens niet wonen.

     Toevoeging: je schrijft ALLE in kapitalen. Heel goed. Ieder noodlijdend mens moet geholpen worden, het is niet relevant wat de overtuiging van die persoon is. We redeneren vanuit verschillende visies, maar hier kunnen we het denk ik wel over eens zijn.

 4. @ Franky

  Ben benieuwd wat je zou zeggen als Paul ‘nee’ zegt. Laat ik je vraag daarom ook beantwoorden: nee, ik heb nog geen geld gedoneerd ten behoeve van Haïti.

  En nu?

 5. Ik doe geen uitspraak aangaande uw al dan niet doneren van geld. Dat is uw persoonlijke keuze, en het kan dat je dit vooralsnog doet.
  Maar, volgens mijn denkkader betekent wél geld overmaken, dat goed besteed wordt, hetzelfde aan levens redden. Een kerk vol biddende mensen in jouw dorp doet dat niet. Het kan toch niet zijn dat dit logisch denkkader niet beaamd wordt door biddende-maar-niet-geldovermakende mensen?
  groet
  Franky

  1. Je stelt wel een goed punt aan de orde, Franky. Als ik hier alleen mooie verhalen vertel en niet daadwerkelijk iets doe (en geef) dan stelt het niets voor. Ik haal instemmend deze bijbeltekst aan uit hoofdstuk 1 uit de brief van Jakobus:

   “Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. (…) Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.”

   Een hoofdstuk later schrijft Jakobus:

   “Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.”

   Bedankt voor je comments

 6. @ Franky

  Het spijt met Franky, maar een God Die mensen uit de dood op kan wekken, zou Die geen mensen kunnen redden van de dood? Bij jou is het: bidden versus geld overmaken. Maar zo werkt het niet.

 7. Heel knappe weblog!
  God is aanwezig op Haïti. Maar overal waar God in Zijn onmetelijke liefde aan het werk is, is er ook een tegenstander, wiens naam ik liever niet noem, dat is teveel eer. Die is er altijd als de kippen bij om te stelen, te roven en te vernietigen (Joh. 10:10).

  Het klinkt mij dan als een soort vloek, dat er niet-christenen zijn die niet geloven dat er een God is, tot zij Hem de schuld kunnen geven van de ellende, om het even of het door toedoen van mensen komt (oorlog, moorden, verkrachtingen) of door het nalaten van mensen (lawines, dijkdoorbraken); of puur door natuurgeweld.

  Ik denk in dit verband aan de tsunami die NB met Kerst meer dan 200.000 mensen het leven kostte: vooral in de meest islamitische delen van Indonesië als Atjeh (Aceh), het boeddhistische Thailand en Sri Lanka, het hindoeïstische India en zelfs Somalië (ook streng islamitisch). Er zijn verhalen dat christelijke kerken juist toen een Kerstuitje hadden met elkaar, ver van de kust. Maar er zeker ook tal van christenen omgekomen.
  Ook toen waren er christenen die de tsunami Gods oordeel noemden. In die enorme ellende werd christelijke hulpverlening vaak niet toegelaten uit angst voor evangelisatie; maar het heeft ook openingen voor het evangelie gegeven.

  In hetzelfde Joh. 10 laat Jezus zich kennen als de Goede Herder, die zijn schapen = mensen wil beschermen tegen gemene aanvallen. Die zich voor hen inzet, tot en met zijn dood. Maar Jezus is geen inbreker, die zich opdringt. Hij wil zegenen, zijn liefde en troost geven, zijn kracht, zijn inspiratie.

  Ik kan Haïti moeilijk een christelijk land noemen. Ik zie het vooral als het bolwerk van de voodoo. De rituelen beschouw ik als duivelskunsten, zelfs als het witte magie genoemd wordt. Het is helaas een invalspoort die wijd open staat voor de tegenstander. Veel Haïtianen hebben een vloek over het land afgeroepen, vreselijk.
  Hoe kan Jezus dan zo’n land beschermen of zegenen?
  Bidden we ook tegen die machten, die het land gevangen houden?
  En steunen wij goede chr. organisaties, die tegelijk wijzen op de enige hoop die werkelijk stand houdt in leven en dood?
  Niet alleen nu op grond van onze emoties die geraakt zijn, maar ook als het nieuwtje eraf is en de opbouw, het langdurige herstel aan de orde is?
  Dan komt het erop aan dat getraumatiseerde mensen een beroep leren, hygiëne toepassen, structuur aanbrengen in hun leven. Zelfs in het zgn. christelijke New Orleans was dat jarenlang een groot probleem, men bleef desolaat in geruïneerde “woningen” huizen zitten en de Am. regering deed bijna niets!

  Ik ben TEgen ARmoede. zie http://www.tear.nl

  1. Bedankt voor je reactie, Derk. Ik geloof dat er overal goed is, maar ook overal kwaad. Als de door jou genoemde landen speciaal getroffen worden vanwege hun slechte (geloofs)praktijken – of er extra kwestbaar voor zouden zijn om die redenen – dan zijn er nog wel een paar andere landen kandidaat voor een ramp. Ik geloof niet dat het zo gebeurt. Er zijn twee aardschollen tegen elkaar geknald en dat is een proces wat zich eeuwenlang voordoet en soms, net als bij vulkanisme, wordt de druk te groot. Ongetwijfeld is er een geestelijke dimensie, maar ik ben zelf heel terughoudend in het verband leggen tussen geloof (of het gebrek daar aan) en voorspoed of rampspoed. Het leven is een stuk complexer. ‘Goede’ mensen zijn soms slachtoffer, ‘slechte’ mensen gaat het dan weer voor de wind. De bijbelschrijvers spreken hier ook al hun verontwaardiging over uit. Maar ik geloof wel dat God het laatste woord heeft en dat christenen altijd aan de kant van de verdrukten moeten staan. In woord en daad.

   1. Ja, ook de westerse landen met hun verafgoding van het geld, verheerlijking van lust, zijn net zo goed kandidaten.
    Ik deel je mening, en had dat al benoemd, dat het kwaad ook goede mensen treft.
    Evengoed is voorspoed zeker geen bewijs dat iemand het zo goed gedaan heeft in geestelijk opzicht. Ik lees dat op het ogenblik weer eens in het boek Job.
    Ik denk dat het genade van God is dat juist in de landen van de reformatie er zoveel voorspoed is; maar zeker niet helemaal toevallig. Als het goed is, passen christenen het evangelie toe in het praktische leven: in eerbied voor hun Schepper, de natuur en elkaar; zij roepen Gods zegen over het werk van hun handen af. Zij zetten zich in om te doen wat zij kunnen doen, en bevelen in Gods handen wat zij zelf niet in de hand hebben. Kort gezegd: Bid & werk.
    Als Gods kinderen zich toevertrouwen aan die heilige God, zal Hij hun dan niet graag het goede, welgevallige en volkomene willen geven?
    Nogmaals: ik stel dit niet in absolute zin; maar wel als een algemeen principe. God is liefde, Hij wil niet dat wij verloren gaan.

  1. Ik weet even niet goed hoe ik dit moet opvatten. Laat het duidelijk zijn dat ik worstel met dit onderwerp en me er niet gemakkelijk van af wil maken. Als ik iets verkeerds geschreven heb, zeg het me – ik ben niet te beroerd om mijn woorden te herzien. Als iemand anders je ongenoegen opgewekt heeft – geef dat dan a.u.b. ook aan zodat er een reactie mogelijk is. Bedankt voor je comments, hartelijke groet.

 8. Dag Paul,
  zat er zelf sterk over te denken iets te schrijven over Haiti, maar vind dat na het lezen van jouw blog niet meer nodig. Ik ben niet zo’n ervaren blogger, dus ik weet niet of dit zo kan, maar ik doe het maar gewoon. Misschien ben ik wel heel vernieuwend bezig 😉

  Groet, JK

 9. @ Paul

  Ik ben journalist, ik ben niet van het complotdenken 😉
  Overigens maak ik ook volledig ebruik van allerlei privacy-gevoelige technieken, simpelweg omdat ze (vooralsnog… ;-)) het leven makkelijker maken.

  Het kan wel degelijk anders. Het is technisch gezien geen enkel probleem om eenvoudig informatie van internet te verwijderen. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar bedrijven als Google willen dat helemaal niet. Bovendien zijn we gaan we wel heel makkelijk om met onze privacy, omdat we niet beseffen wat voor kwaad er met deze informatie gedaan kan worden. Laat staan met de bundeling van al deze informatie. Ik heb wel eens een profiel schets van iemand gemaakt n.a.v. informatie die van hem te vinden was op internet. Dat is niet alleen informatie die diegene rechtstreeks heeft gegeven, maar ook indirect (interesses bijvoorbeeld). Die persoon schrok ervan hoeveel ik daardoor wist!

  Begrijp me goed, ik zeg niet dat deze technieken kwaad zijn. Maar ze zullen wel kwaad gebruikt gaan worden. Ook zit er m.i. wel degelijk een ‘geestelijk programma’ achter. Hetzelfde met de eenwording van de wereld. Aan de ene kant fantastisch, echt waar. Tegelijkertijd weten we waar het naar toe gaat. Het is een heel dubbel iets dus.

 10. Het zou wel mooi zijn als er een wezen was met bovenmenselijke krachten. Maar helaas zijn er alleen onpersoonlijke natuurkrachten die nu eenmaal niets met personen kunnen hebben. Wat rest zijn menselijke krachten en het geloof…

  Als het wezen met bovenmenselijke krachten zou bestaan, zou ik mijn verlanglijstje wel klaar hebben. Netzoals vroeger, de dagen voor 5 december. Vaak stelde ik de vraag: “Waarom verbergen goedaardige elfven en kwaadaardige goblins zich altijd in het bos achter een boom en waarom zijn ze weer verdwenen als ik achter de boom kijk?”

  Nu begrijp ik dat het de verkeerde vraag was, dat ik in een luchtbel leefde en nog niet de wereld kon zien zoals hij werkelijk was. Nu begrijp ik dat personificeren niet nodig is om de bloei en het vergaan in het bos te begrijpen. Gelukkig maar, want boos hoef je niet te zijn op natuurkrachten en er is tenminste wel een antwoord op je vraag mogelijk. Waarom zijn er natuurkrachten in het bos? Zonder dat – is – er geen bos. Het is de natuur, alles, eeuwig en oneindig. Een bovenmenselijk wezen voegt niets toe. In tegendeel het maakt het tot iets onwerkelijks.

  Wat rest zijn humane krachten, het geloof… in mensen. Want hoop voor elkaar, humaniteit en dierbaren niet vergeten doet leven.

  Groet,
  Ronan

  1. Bedankt voor je reactie, Ronan.
   Het zou zeker mooi zijn als er een wezen is met bovenmenselijke krachten. Voor jou is dat ‘wishful thinking’, voor mij een overtuiging. Maar ik kan jouw manier van denken begrijpen en je brengt een paar belangrijke inzichten naar voren.
   Ik heb nooit in elfen en goblins geloofd. Door deze figuurtjes (samen met good old Sinterklaas) erbij te betrekken, geef je te kennen dat God in jouw ogen van dezelfde categorie is, namelijk: een sprookjesfiguur. Daarover verschillen wij van mening.
   Je hebt zeker gelijk dat wij, kleine & kwestbare mensjes, geneigd zijn om natuurlijke fenomenen en krachten te benoemen en te behandelen als bezielde wezens. Daar doen we allemaal aan mee door een wervelwind Katrina of Hugo te noemen. In werkelijkheid hebben we hier te maken met een natuurlijk, verklaarbaar fenomeen. Op Haïti zijn we keihard geconfronteerd met natuurlijke krachten en het blijkt opnieuw dat die genadeloos en blind toeslaan. Oude mensen, kleine kinderen, aardige en minder aardige personen, ongelovig, gelovig of bijgelovig – het maakt die oerkrachten niet uit – niemand blijft automatisch buiten schot.
   Voor gelovige mensen is dat geen nieuws. De zon gaat op over goeden en kwaden, de regen valt op alle mensen. Geloven maakt je niet minder kwetsbaar. Wel kan geloof je helpen om moed te vatten, hoop te vinden en zin te geven aan wat een mens overkomt. Dat is wat mij betreft een belangrijke kracht van een religieuze levensovertuiging en je ziet dat ook seculiere mensen die diepe behoefte voelen (denk aan een wake, een stille tocht, een rouwdienst). Je zou heel nuchter en klinisch kunnen zeggen ‘zo is de natuur nu eenmaal’, maar mensen zijn – als je het mij vraagt – onverbeterlijk spiritueel.
   De ene persoon is misschien wel vatbaarder / gevoeliger voor de geestelijke kant van het bestaan dan de ander. En die kant roept heel veel vragen op, dat zal ik niet ontkennen. Maar ik vind het – ook met mijn nuchtere verstand – onvoorstelbaar dat we in een 100% materieel universum leven. Je leest nu lettertjes van een scherm, maar je weet dat er een persoon achter zit met emoties en een karakter. Je vormt je waarschijnlijk ook een beeld van die persoon, zoals ik dat bij jou doe, maar je hebt me nooit gezien. Je kunt alleen sporen van mij waarnemen, indrukken opdoen. Het feit dat je mij nooit gezien hebt, wil niet zeggen dat ik dus ook niet besta. Sterker nog, het is niet waarschijnlijk dat deze letters, woorden en gedachten door een blinde natuurkracht op dit blog zijn gezet (al krijg je misschien soms wel die indruk, ha ha).
   Jouw computer is niet ontstaan door blinde natuurkrachten. Dit blog is niet het product van een aardbeving of wervelwind. De zoen die jij je geliefde geeft is meer dan een moedwillige botsing van twee verzamelingen moleculen. Het gedicht en het schilderij of het muziekstuk dat jou diep in je hart raakt, aan het huilen maakt of doet lachen – het zijn levenloze zaken die toch een immateriële lading hebben.
   We vinden het inmiddels heel normaal dat we draadloos internetten en mobiel bellen. Een paar eeuwen geleden zou je gebruikmakend van deze techniek wegens hekserij op de brandstapel gegooid worden. Ik kan radiogolven en internetverbindingen niet zien. Ik kan energie en licht niet verklaren – en het grappige is dat de knapste koppen daar uiteindelijk ook niet helemaal uitkomen. Het leven zit vol mysteries en open vragen – dat maakt het ook zo boeiend.
   Het feit dat we een bewustzijn hebben, dit soort discussies kunnen voeren, levensvragen kunnen stellen… dat moet je toch aan het denken zetten. Wij zijn geen robots die betekenisloze signaaltjes uitwisselen en mechanisch op elkaar reageren. De wetenschap kan veel verklaren, maar het leven zit vol geheimen.
   Ik probeer eerlijk na te denken over de implicaties van zo’n ramp als nu op Haïti. Ik ben er niet klaar mee door, zoals jij dat kennenlijk wel kunt, te zeggen dat dit alleen blinde natuurkrachten zijn. In mijn wereldbeeld is er veel meer aan de hand. Er komen ook immateriële, geestelijke krachten vrij. Hoop en liefde kun je niet op een weegschaaltje leggen. Woede en angst zijn niet uit te drukken in kubieke centimeters. Gelovige mensen hebben er een dimensie bij in het leven – maar dat maakt het ook zo moeilijk om er over te praten met iemand die het bestaan van die extra dimensie ongeloofwaardig (of misschien zelfs volkomen belachelijk) vindt.
   Ik hoop dat ik je een beetje duidelijk heb kunnen maken hoe ik tegen dit mooie, wrede, onvoorspelbare en facinerende bestaan aan kijk. Ik waardeer je comment zeer en hoop dat je ook dit antwoord leest en waardering kunt opbrengen voor een andere manier van denken / geloven.
   Met hartelijke groet!
   Paul

 11. Dag Paul,

  Ik wil graag mijn idee over de oorzaak van de ramp in Haiti delen met de lezers. Ik kom oorspronkelijk uit Suriname, het is 1 a 1.5 uur vliegen naar Haiti.
  Er wonen circa 5000 Haitiannen in Suriname. Ik leef mee met de Haitianen wat ze keer op keer meemaken. Vorige jaar hebben ze 4 zware orkanen nog gehad, en dan dat dit jaarllijks blijft herhalen is geen wonder.Een aardbeving nu is ook geen wonder, en geografisch gezien zijn er geen breuklijnen onder Haiti.

  Haitianen zijn leuke en aardige mensen, maar de meesten zijn verschrikelijk slecht met hun geloofs overtuiging bezig, onder andere met hun Duivelse praktijken zoals de VOODOO.Ik ken veel slachoffers van deze slechte praktijken, zelf 25 jaar lang een slachtoffer geweest.
  Jammer dat in 1997 de regering van Haiti deze geloofs betuiging erkend heeft, terwijl in het buurland Costa Rica dit nog steeds strafbaar is.

  Wat voor Voodoo doen ze eigenijk?
  Haitaianen in Haiti zijn onder andere in staat om mensen voor 3 maanden onder de grond te begraven en weer op te laten staan door duivelse krachten zodat deze mensen als slaven kunnen worden gebruikt.

  Er is reedes een documentaire hierover gemaakt door een Amerikaanse journalist in Haiti zelf en uitgezonen op Dicovery channel.
  Het is heel gewoonlijk dat in Haiti doden eerst worden doorzeefd met kogels door nabestaanden voordat ze worden begraven, enkel uit angst dat ze niet als slaven zullen worden gebruikt dus uit het graf worden opgewekt. De natuurwet kent gelukkig zijn eigen regels en zal op dit soort praktijken zijn kracht doen vergelden. M.a.w God zal altijd hierop reageren en het gebeurd nu. Het voordeel zou zijn dat een straat arme Haiti hopelijk op alle nieveaus door internationale aandacht zal veranderen.

 12. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen (Joh.16:33)
  —————————————————————–

  Op Wie wij hopen (Hebr.10:23,1 Kor.13:12,Tit.1:2)

  Is er antwoord op de vragen
  Van het hoe en het waarom
  Achter wolken is verdwenen
  De warmte van de zon

  Nee er zijn niet altijd woorden
  Onbeantwoord blijft de vraag (Pred.3:11,8:17)
  Maar één ding weet ik zeker
  God is hier vandaag

  Refrein:
  Hier is Iemand
  Die alles weet
  En dit is Zijn hand
  Durf je met Hem in de storm te staan
  In vertrouwen samen heel de weg
  Te gaan

  Hij aanschouwt verdriet en moeite (Psalm 10:14)
  Ziet het met Zijn ogen aan
  Draagt het in dezelfde handen
  Waardoor spijkers zijn gegaan

  Put maar diep met al je vragen (Fil.4:6)
  Water uit de Levensbron (Openb.22:17,Joh.4:14)
  Door de wolken breekt de warmte
  En het licht van de zon
  (Refrein)

  Door de jaren heen
  Zie op Jezus alleen
  Want Hij bereidt ons een woning
  Daar is geen verdriet (Openb.7:17,21:4,Jer.25:8)
  En wij vragen dan niet (1Kor.13:12,Joh.16:23)
  Waarom…maar zien onze Koning (Joh.16:22,1Tim.6:15)
  Dan zullen we zeggen
  Zie dit is onze God (Jes.25:8-9)
  Op Wie wij hoopten, Hij doet wat Hij gesproken heeft
  Laten we ons verblijden
  Want Hij maakt alles nieuw (Openb.21:5)
  En juichen over de verlossing die Hij geeft
  —————————————————————–
  Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap (Joh16:22)

Zeg iets terug op Vrijspraak

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s