De PR van Jezus

Ik heb er al eens eerder over geschreven: stel je voor dat je PR-agent van Jezus bent. Niet nu, maar destijds – toen Hij op aarde rondliep. Als je het mij vraagt was dat een verschrikkelijke baan. Dat verklaart misschien ook waarom we in de 4 beschrijvingen van Jezus’ spreken en zwijgen, doen en laten, geen PR-functionaris tegenkomen. Blijft de vraag: Was Jezus bezorgd over zijn reputatie?

Als ik alleen vanuit het perspectief van een publiciteitsman naar Jezus kijk, dan zou ik zeggen: categorie ongeleid projectiel. Hij deed zeer riskante dingen. Hooggeplaatste functionarissen, mannen met gezag en invloed, kregen van hem de wind van voren. Hij noemde hen ‘adderengebroed’ en ‘witgepleisterde graven’. Het zal je maar gezegd worden. Was het vreemd dat Jezus, naast veel vrienden, ook veel vijanden maakte?

Een PR-man zou wijze adviezen geven aan een publiek spreker als Jezus. Zorg ervoor dat je in het gezelschap van de juiste mensen gezien wordt. Vermijd omstandigheden die je chantabel kunnen maken of in een verkeerd daglicht kunnen stellen. Het lijkt erop dat Jezus zo ongeveer het tegenovergestelde deed. Hoeren en zakkenvullers werden in zijn omgeving gesignaleerd, onder zijn directe vrienden bevonden zich een vrijheidsstrijder en een laaielichter (later ook verrader). Nicodemus, een gerespecteerd leraar van de wet, vond het verstandiger om ’s nachts – onder dekking van het duister – eens bij Jezus op visite te gaan.

En, hoe ging Jezus om met de Romeinse bezetters? Hij negeerde ze grotendeels. Er is een verhaal bekend over een Romeinse soldaat met wie Jezus een persoonlijk gesprek had. Lees het opmerkelijke verslag van Matteüs:

Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. ‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’ Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, u hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’ Tegen de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde moment genas zijn slaaf.

Wat zien we? Jezus prijst een bezetter en spreekt een snoeihard oordeel uit over zijn eigen volksgenoten. Je moet maar durven. Had Jezus dan diep ontzag voor Joodse gezagsdragers of Romeinse autoriteiten? We laten Hem weer aan het woord (en stellen ons daarbij een PR-man voor die ter plekke een hartverzakking krijgt):

Precies op dat ogenblik kwamen er enige farizeeën die tegen hem zeiden: ‘Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil u doden!’ Hij antwoordde: ‘Zeg tegen die vos: “Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de voltooiing.” Maar ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem – Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd!”’

Mensen die zich in organisaties verenigen zijn vaak bezorgd over de mening van hun achterban. We hebben, zo vermoed ik, allemaal de neiging om mensen op te zoeken met wie we graag gezien willen worden. “Waar je mee omgaat, daar word je door besmet” – wellicht is dat ook het geval als je het gezelschap van (invloed)rijke mensen zoekt? Ik denk na over het voorbeeld van Jezus. Goedbeschouwd is hij onnavolgbaar. Maar ik blijf het toch proberen.

Jezus slaat de geldwisselaars uit de tempel. Een schilderij van Jean de Boulogne Valentin (ca. 1618)

Zeg iets terug op Vrijspraak

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s