Anders verder met de spiritualiteit van de kwetsbaarheid

Bij de (interne) presentatie van ANDERS VERDER bij uitgeverij Ark Media heb ik een gedeelte uit dit bijzondere boek geciteerd over de ‘Spiritualiteit van de kwetsbaarheid’. Ook tijdens het symposium werd dit begrip er door de sprekers ‘uitgelicht’. René de Reuver laat zich niet ontmoedigen door de marginale positie waarin de kerk zich in ons land bevindt, maar stelt realistisch vast dat de tijd van de overheersende macht voorbij is en dat de tijd van dienen in afhankelijkheid is aangebroken. En dat is een tijd waarin juist een christelijke geloofsgemeenschap kan bloeien.

Onze kracht zit niet in de stenen van gebouwen of in de structuren van de kerk; onze opdracht is niet het behoud van de status quo of het heroveren van de macht. Onze kracht ligt juist in zwakte, onze hoop is gebaseerd op diep vertrouwen. Lees het citaat uit Anders verder en – beter nog – neem de inhoud van dit inspirerende boek tot je als je een hart hebt voor de kerk en voor mensen die nog niet een plek hebben gevonden in een geloofsgemeenschap. Kijk ook naar de creatieve bijdragen van Johan ter Beek en Inger van Nes die op hun eigen wijze de discussie voeden én de spanning eraf halen met een gezonde dosis humor en zelfrelativering. Een kwetsbare kerk kan ook weer met een gerust hart om zichzelf lachen…

Kwetsbaarheid kenmerkt de kerk in Nederland aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Diepzinnige visies en doortimmerde beleidsplannen nemen deze kwetsbaarheid niet weg. Integendeel, het christelijk geloof en zeker de kerk als instituut hebben het zwaar in de huidige West-Europese cultuur. Dit tij lijkt voorlopig niet te keren. Hoe kan de christelijke gemeente het in deze context volhouden en met verwachting de toekomst tegemoetzien? Niet door de beste eigen krachten aan te spreken en alles op alles te zetten, maar door in vertrouwen op Gods Geest in alle kwetsbaarheid Jezus te volgen. In afhankelijkheid van God. Deze habitus ligt ten grondslag aan een spiritualiteit van kwetsbaarheid. Een spiritualiteit die weet van eigen kwetsbaarheid en onmogelijkheden maar rekent met Gods trouw en zorg voor zijn Woord en toekomst. Het bekende lied van Maarten Luther ‘Een vast burcht is onze God’ bezingt de twee polen van deze spiritualiteit. Het weet: ‘Al onze macht is ijdelheid: wij gaan terstond verloren…’ (couplet 2), in een wereld die zomaar een hel kan worden. Toch verliezen we in deze wereld de moed niet, want ‘Gods heilig woord alleen houdt stand (…) Gods rijk blijft ons behouden’ (couplet 4). Deze spiritualiteit cirkelt om de oproep van Jezus tot zijn leerlingen om zichzelf te verloochenen en hun kruis achter Hem aan te dragen. Jezus volgen betekent dus niet het koninkrijk stichten of een kerkelijk imperium opbouwen, maar de kruisweg gaan. Dit maakt het volgen van Jezus, persoonlijk en als geloofsgemeenschap, uiterst kwetsbaar. Achter Jezus aan betekent ook als kerk loslaten om te ontvangen, sterven om te leven.

De spiritualiteit van de kwetsbaarheid relativeert alle plannen om de kerk te revitaliseren en te vernieuwen. Of de kerk het in haar huidige verschijningsvorm redt, valt te bezien. Of alle nieuwe plannen het redden, valt evenzeer te bezien. ‘Al onze macht is ijdelheid,’ alleen Gods heilig Woord houdt stand. Gods Geest zal voor een verrassende toekomst zorgen. Deze spirituele aanvaarding van kwetsbaarheid ontspant, leert loslaten en geeft kracht om nieuwe begaanbare wegen te zoeken.

Uit: Anders verder, 2.4 – uitgeverij Ark Media, Amsterdam 2012.

Zeg iets terug op Vrijspraak

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s