Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?

Het was kort voor Pesach, het joodse feest dat stilstaat bij de bevrijding uit de Egyptische slavernij in de dagen van Mozes. Jezus ging naar Jeruzalem en sloeg met een zelfgemaakte zweep de handelaren uit de tempel. De plaats van aanbidding was een marktplaats, een rovershol geworden. Jezus – een rabbi die woorden van liefde en vergeving sprak – bleek ook een andere kant te hebben. De passie voor het huis van zijn Vader bracht hem ertoe ‘de bezem door de tempel te halen.’ Maar de godsdienstige leiders van die dagen accepteren dit gedrag niet. ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’ vragen zij verontwaardigd. Jezus geeft niet direct een teken, maar wel een veelbetekenend antwoord: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ Deze uitspraak werd weggehoond.

De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen. Psalm 118:22,23

Hoe zou Jezus, een enkele man, in staat zijn om een afgebroken tempel in drie dagen te herbouwen? Was er niet zesenveertig jaar gewerkt aan de bouw van deze tempel? Maar de leerlingen van Jezus begrepen na de dood en opstanding van hun Meester wat hij met deze woorden bedoeld had: Jezus sprak over zijn eigen lichaam.

Verkeerde verwachtingen

Gisteren las ik Psalm 118 met daarin de woorden die gezongen werden toen Jezus zijn intocht in Jeruzalem maakte: “Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.” (Ps. 118:26) Jezus werd als een bevrijder, als een koning in de lijn van David, de stad binnengehaald. Maar de koning reed op een ezel, het was niet een erg indrukwekkende entree – geen binnenkomst met machtsvertoon, geen triomfantelijke opmars met pracht en praal. Ondanks alle uiterlijke blijdschap en opwinding was dit een trieste gebeurtenis. Jezus wist wat hem te wachten stond en hij kende ook de verkeerde verwachtingen die mensen van hem hadden. Hij was niet gekomen om met geweld een einde te maken aan de Romeinse bezetting van het land, hij was gekomen voor een bevrijding met een universeel en eeuwig karaker: zijn dood aan een kruis, zijn opstanding uit het graf – het zou het einde betekenen van een leven onder de Wet, een leven dat een eindeloze stroom aan dierenoffers vroeg om de schuld van de gelovigen te kunnen uitwissen. Zijn offer zou genoeg zijn en de prijs van de schuld van alle mensen betalen.

Talmoed

Uit dezelfde Psalm komen deze veelzeggende woorden: ‘De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden.’ Een tekst uit de Psalmen – liederen en gebeden van het joodse volk. Op wie zou deze tekst slaan? Zouden orthodoxe joodse gelovigen zich niet stilletjes afvragen of dit misschien toch op Jezus betrekking heeft? Ik vraag me sowieso af hoe orthodoxe joodse gelovigen aankijken tegen het feit dat de tempel werd vernietigd – precies zoals Jezus dat had voorzegd. Dit gebeurde in het jaar 70 – dus zo’n veertig jaren na de kruisiging van Christus. Hoe je ook over het Messiasschap van Jezus denkt, het is opmerkelijk dat sinds de vernietiging van de tempel een einde is gekomen aan eeuwenlange instellingen en tradities. En het is bijzonder hoe uit de Talmoed, een serie geschriften met uitleggingen en commentaren van joodse schriftgeleerden, blijkt dat 40 jaar voor de vernietiging van de tempel er tekenen waren die erop duidden dat de offers in de tempel niet meer werden aanvaard door God.

De Aanwezigheid van God werd kennelijk gemist, plaatsvervangende offers werden niet langer geaccepteerd, het licht was gedoofd…

Het lot waarmee bepaald werd welke zondebok op Grote Verzoendag ‘voor de HEER’ geofferd moest worden en welke bok de woestijn in zou worden gezonden ‘voor Azazel’ had in deze periode steeds dezelfde uitkomst: nooit kwam het lot ‘voor de HEER’ in de rechterhand terecht. Het lot in de rechterhand werd uitgelegd als een teken dat God het offer had geaccepteerd – en dat bleek dus veertig jaar lang (!) achtereenvolgens niet het geval te zijn. De westelijke lamp, de lamp die ’s nachts moest blijven branden om de andere lampen aan te kunnen steken, bleef niet de gehele nacht branden. De deuren van het Heilige der heiligen gingen spontaan open en het scharlaken koord dat aan de tempeldeur was gebonden en dat van kleur zou moeten veranderen (van rood naar wit), bleef rood. De Aanwezigheid van God (shekinah) werd kennelijk gemist, plaatsvervangende offers werden niet langer geaccepteerd, het licht was gedoofd. Deze tekenen vonden plaats (volgens de eigen geschriften van de joodse schriftgeleerden!) in de periode voor de vernietiging van de tempel. En sinds wanneer werden de offers kennelijk niet meer door God geaccepteerd? Sinds 40 jaar voor de vernietiging – en dat brengt ons in de buurt van de kruisiging van Jezus…

Hoeksteen

Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Ik denk dat Jezus door de vervulling van zijn woorden aangetoond heeft dat hij inderdaad de steen is die door de bouwers is afgekeurd en dat hij de hoeksteen is waarop een nieuw verbond is gebaseerd. Het waren de bezetters van Israël die het oordeel ten uitvoer brachten toen de Romeinen onder leiding van Titus dit imposante bouwwerk met de grond gelijk maakten. En het zijn de verslagen van joodse schriftgeleerden die aantonen dat in de periode daarvoor de tempeldienst feitelijk niet meer functioneerde omdat de offers niet langer werden aanvaard en de kwijtschelding van schuld niet meer plaatsvond. Jezus heeft zelf niet de vernietiging van de tempel veroorzaakt en hij heeft evenmin de teksten opgeschreven die aantonen dat er sinds zijn kruisiging in wezen een einde is gekomen aan een eeuwenlange tempeldienst – dat deden respectievelijk de Romeinse soldaten en de joodse schriftgeleerden. Welk teken heeft een mens nog meer nodig om te geloven in Jezus Messias?

Google op Yoma 39b als je wilt weten wat er zoal geschreven is over deze bijzondere gebeurtenissen in de veertig jaar voor de vernietiging van de tempel in Jeruzalem.

Een gedachte over “Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?

Zeg iets terug op Vrijspraak

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s