Het einde is nabij – maar nog niet helemaal?

Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. (1 Petrus 4:7) Het is waar, want het staat in de Bijbel: Het einde van alles is nabij. En zonder ook maar het kleinste beetje spot, wijs ik de lezer van dit blog erop dat deze woorden lang geleden aan ons zijn doorgegeven en dat de planeet die aarde heet sindsdien nog heel wat rondjes om de zon heeft gedraaid. Heeft Petrus zich vergist? Of, zat Paulus ernaast toen hij schreef: “U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.” (Rom. 13:11)

Heeft Jezus zich vergist?

Petrus en Paulus lijken ervan overtuigd te zijn geweest dat Jezus snel zou terugkeren. Maar ook hun Meester zelf wekt tijdens zijn laatste dagen op deze aarde die indruk. Heeft hij zich misschien vergist? De vraag is ook wel door theologen gesteld, in ons land vrij recent door Dr. André Troost* – die een persoonlijke geloofscrisis doormaakte omdat hij grote moeite had met de zgn. ‘termijnteksten’ van Jezus (teksten verwijzend naar zijn spoedige terugkomst: Matteüs 10:23; 16:28 en 24:34). Het probleem werd voor Troost ‘opgelost’ door aan te nemen dat Jezus in zijn aardse staat niet wist wanneer dat precies te gebeuren stond (Jezus zegt dat ook in Matteüs 24:36) en dat hij zich als mens ‘heeft vergist’. Ook de woorden in 2 Petrus 3 lijken geschreven te zijn om de gemoederen te kalmeren, met name deze woorden: “Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.” (vers 9, 10)

Wat denk ik zelf?

Ik geloof dat veel woorden die wij nu soms van toepassing verklaren op onze eigen toekomst, bedoeld waren voor de toenmalige leerlingen van Jezus die aan direct gevaar blootgesteld werden. De meeste waarschuwende woorden kun je in verband brengen met de vernietiging van de tweede tempel in Jeruzalem onder keizer Titus in het jaar 70 – en met de verschrikkelijke christenvervolging die daarna op gang kwam in het Romeinse Rijk. Ik sluit niet uit dat de waarschuwingen ook een lange termijn-betekenis hebben, maar dan komen we al heel gauw terecht in een soort bijbels ‘einder der tijden gezelschapsspel’ waar nogal wat gelovigen hun kostbare tijd mee verspillen. De leerlingen die Jezus na zijn hemelvaart staan na te turen, werden direct tot de orde geroepen: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem.” (Handelingen 1:11,12)

Stoppen met staren en aan de slag

Natuurlijk ben ik nog steeds aan het nadenken over de discussie die is aangewakkerd door een Nederlandse eindtijdprofeet die ook maar gewoon brood eet (en zich daarbij lelijk lijkt te hebben verslikt in zijn eigen baksels). Wat moet ik met al die voorzeggingen uit de Bijbel en wie zegt mij dat ik nou net in de periode leef dat die beloften hun vervulling gaan beleven? Ik gaf al aan dat voor sommigen de oprichting van de staat Israël het ‘startschot’ betekende. Vlijtig ging men aan het rekenen en werd de conclusie getrokken dat die generatie (in bijbelse termen: 40 jaar) ‘niet voorbij zou gaan’ (op basis van Matteüs 24:34) en zelfbenoemde deskundigen als Hal Lindsey ‘wisten’ vrij precies aan te geven dat de terugkeer van Jezus zou plaatsvinden voor het eind van de jaren 80 van de vorige eeuw. Inmiddels is dit doel wat opgerekt naar ‘het begin van de 21e eeuw’, maar een dergelijke rekbare uitleg doet mij toch wel heel erg aan de Jehova’s Getuigen denken – die hun eigen voorspelling ook steeds ‘aan de eisen van de tijd’ hebben aangepast.

Een wereld te winnen

Ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat ‘onze’ generatie van speciaal belang is. Generaties komen en gaan, het Woord van Jezus blijft en het is onze opdracht om dat zo goed mogelijk door te geven en toe te passen op de weerbarstige werkelijkheid van ons bestaan. Dat is al moeilijk en belastend genoeg – ik heb domweg geen tijd en energie voor bijbelse puzzels en speculaties over de (nabije) toekomst. Ik leef nu en gelukkig ook nog overwegend met veel plezier en vol levenslust. En ik geloof dat God ontstellend veel geduld met de mensheid heeft – als hij werkelijk direct een eind zou maken aan alles wat niet goed is – zou dat voor geen mens goed nieuws zijn. Er is nog een wereld te winnen en gelukkig is er ook vandaag nog genade te vinden bij God.

Niets mis met verlangen

Er is in mijn ogen niets mis met verlangen. Ook ik kan hevig verlangen naar een wereld waarop gerechtigheid heerst – en in afwachting daarvan zet ik me er alvast maar voor in. Het lijkt me ook fantastisch als die wereld niet meer geregeerd wordt door mensen die vooral op hun status en bezit belust zijn. Maar voorlopig zullen we moeten leven met de leiders die boven ons gesteld zijn en kunnen we er hier alleen maar samen het beste van proberen te maken.

Ik geloof dat de volgelingen van Jezus gewoon de laatste instructies moeten blijven uitvoeren in afwachting van wat met zekerheid komen gaat

Dit denk ik: we denken te groot van onszelf en te klein van God. Het is mooi dat we hier op aarde ons kunnen inzetten voor recht en gerechtigheid en voor de verspreiding van het bevrijdende nieuws van Jezus Christus. Ik geloof dat dit de opdracht aan volgelingen van Jezus is en dat we deze opdracht moeten uitvoeren in een permanente staat van alertheid. De beloften die in de Bijbel staan volgen vaak op de mededeling dat lijden en vervolging te verwachten zijn. Maar die strijd is niet voor eeuwig – er komt een tijd van herstel en vernieuwing, het goede overwint uiteindelijk – want God zal aan het eind van de geschiedenis ingrijpen. Dat vind ik een troostrijke gedachte. En ik geloof dat de volgelingen van Jezus gewoon de laatste instructies moeten blijven uitvoeren in afwachting van wat met zekerheid komen gaat:  ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Matteüs 28:18-20)

* zie interview met André Troost in Visie.

36 gedachten over “Het einde is nabij – maar nog niet helemaal?

 1. De eindtijdperikelen hebben me vanaf dat ik er over hoorde al verbaasd. Wat een overspannen verhalen, wat een gestress, en soms ook bizarre ideeën. En inderdaad, waarom zou onze generatie nou zo belangrijk zijn? Vanwege de staat Israël, zeggen mijn eindtijdvrienden dan, om zich vervolgens op een ander glibberig pad te begeven waar ze zich alleen staande kunnen houden met speculaties en geknutsel met bijbelteksten.
  Als zelfs Jezus zelf niet eens weet wanneer hij terugkomt, wat zullen wij dan nog? Doe wat je moet doen en laat de rest over aan de Heer, is ook hier een goed advies.

 2. Waakt! Hoe doe je dat? Dat is voor mij de vraag. Jezus komt terug! Op dezelfde wijze als hij is opgevaren! (Handelingen1). Dat is een geruststellende én angstwekkende gedachte. God heeft een man aangewezen om deze wereld te oordelen (Handelingen 17). Natuurlijk gaat dit door op Gods tijd. Van die dag en die ure weet niemand, zelfs de Zoon niet! (Mat 24). De zekere uitspraken die Jezus daar wél over doet zijn alle in vervulling gegaan in het jaar 70 bij de verwoesting van de Tempel en van Jeruzalem. De tijd gaat verder. Je kunt om je heen zien dat de huidige toren van Babel erg hoog aan het worden is. Hoe hoog? God moet waarschijnlijk nog steeds ‘nederdalen’uit de hemel om te zien wat de bezigheden van de mensenkinderen zijn. Dat neemt niet weg dat de tijd van het einde, het oordeel en de terugkomst van Jezus onmiskenbaar dichterbij komt.

 3. @Paul

  Wat moet ik met al die voorzeggingen uit de Bijbel en wie zegt mij dat ik nou net in de periode leef dat die beloften hun vervulling gaan beleven?

  Opmerkelijk dat, als mensen het over de eindtijd hebben, de nadruk vooral komt te liggen op het WANNEER. Maar m.i. gaat het daar helemaal niet om. Het gaat om WAT wij verwachten, om de hoop die in ons is. En van die hoop mogen we getuigen naar de wereld om ons heen. Een eindtijdprediking die christenen egocentrisch en passief maakt, kan van geen kant kloppen. De juiste eindtijdprediking is juist een stimulans om Gods Koninkrijk te dienen en maakt ons dus tot actieve christenen. “Doet handeling totdat Ik kom!” Dat is namelijk onze roeping.

  1. Eens, Ruben. Het gaat niet speciaal om ‘wanneer precies’, al is de tijdsfactor niet onbelangrijk. Het gaat om wat (en Wie) wij verwachten, maar ook over de vraag HOE Jezus ons zal aantreffen en WAT wij dan aan het doen zijn. Ik sluit me aan bij je laatste woorden, in zekere zin ook een echo van mijn slotbetoog dat we ‘de laatste instructies’ van de Meester moeten blijven uitvoeren tot Hij komt.

 4. Sorry, maar ik vind dit een onzin verhaal. Als Jezus en de apostelen zich hebben vergist (en dat vermoedt Abspoel) laat hij dan eens uitleggen hoe we dan niettemin kunnen bouwen op hun woorden? We moeten stoppen met staren en puzzelen en aan de slag gaan, zo lees ik. Maar waarmee? Met instructies van lieden die zelf de plan missloegen? En dan het argument dat het geen goed nieuws zou zijn als God een eind zou maken aan alles maar tegelijkertijd wél troost putten uit het feit dat Hij dit eenmaal zal doen. Mij ontgaat de logica.

  Abspoel schrijft: “Ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat ‘onze’ generatie van speciaal belang is”. En dan te bedenken dat het aantoonbaar is dat reeds joodse geleerden in de Talmoed, kerkvaders in de eerste eeuwen en meer recent een man als Maarten Luther, in hun dagen uitkeken naar de 21-ste eeuw en de generatie waarin wij thans leven!
  Zie: http://goedbericht.nl/blog2/?cat=54

  1. Deze alinea heb ik nog niet opgepikt, maar daar wil ik ook nog even op reageren. Je schrijft:

   “En dan het argument dat het geen goed nieuws zou zijn als God een eind zou maken aan alles maar tegelijkertijd wél troost putten uit het feit dat Hij dit eenmaal zal doen. Mij ontgaat de logica.”

   Laat ik dit dan toelichten. Petrus geeft aan dat het Gods grote genade is die ervoor zorgt dat Hij geduldig is en ons nog kansen geeft. De genade is kennelijk nóg groter dan Petrus toen al voor mogelijk hield. Als God NU ingrijpt en al het kwaad (ook het kwaad in de mens) met een vingerknip wegdoet, is het verhaal over en uit. Dat doet Hij niet, Hij is genadig en zeer geduldig (lankmoedig). Als Hij – en Hij alleen – besluit dat het mooi geweest is, zal onze ervaring van tijd overgaan in eeuwigheid. God zal dan compenseren wie onrecht is gedaan en mensen verantwoordelijk houden voor wandaden waar ze hier in het ondermaanse mee zijn ‘weggekomen’. Dat vind ik een troostrijke gedachte, vooral omdat God zuiver zal oordelen.

  1. Oeps, je veronderstelling is ook niet correct en je gaat veel te kort door de bocht. Bedankt ook voor de vriendelijke kwalificatie ‘onzinverhaal’ direct al in je eerste zin.

   Ik schrijf niet dat ik geloof dat Jezus, Petrus en Paulus zich hebben vergist. Ik schrijf dat dr. André Troost deze ‘oplossing’ heeft bedacht om zijn (dreigende?) geloofscrisis het hoofd te bieden. Zelf bied ik andere verklaringen aan: vroege en latere (definitieve) vervulling en Gods grote geduld (1000 jaar is als 1 dag voor God). Let er ook even op dat ik ‘opgelost’ in het stuk over Troost tussen aanhalingstekens heb gezet. Ook geef ik aan dat we door deze belofte in een permanente staat van alertheid blijven. Misschien is dat de bedoeling? En wat is ‘spoedig’ in termen van de eeuwigheid? Ik moet echter wel vaststellen dat het erop lijkt dat de eerste leerlingen de wederkomst echt tijdens hun leven verwachtten. Dat blijft wat problematisch – en niet alleen voor mij.

 5. @Paul
  De kwalificatie “onzinverhaal” is inderdaad niet al te vriendelijk en ik excuseerde me daar dan ook al bij voorbaat voor. Ik wil dat nu nóg wel een keer doen.

  Inderdaad, je bewéért niet dat Jezus en de apostelen zich hebben vergist maar je oppert dit wel als optie en je suggerreert het ook meerdere keren in je blog. Ik schreef dan ook: dat vermoedt Abspoel.

  Wat me stoort in je verhandeling is dat het allemaal zo vaag is. Een man als Petrus predikte concreet op het tempelplein dat Israël zich moest bekeren en koppelt dat direct aan de wederkomst (Hand.3:19-21). Het moet voor hem en de zijnen een bittere pil geweest zijn dat dit niet in zijn dagen is gebeurd. Aan het einde van zijn leven (2Petrus) gaat hij nader in op het uitblijven van de wederkomst en geeft aan dat sommigen meenden dat de Heer zijn komst heeft vertraagd of uitgesteld. Nee, zegt Petrus, dat is niet aan de orde en meldt vervolgens dat we in termen van millennia moeten denken en spreekt in dat verband twee keer over een dag en twee keer over duizend jaar. Dat is geen flauwe uitvlucht, het is een concrete tijdsbepaling! Als Hosea 6 (cryptisch) zegt dat de Heer tot Israel zal terugkeren bij de dageraad van de derde dag, dan legt Petrus nauwkeurig uit wat dat betekent.

  Met het gegeven dat Frank Ouweneel ongenadig door de mand is gevallen met z’n verzonnen bewijzen is NIETS gezegd over de betekenis van eindtijdprofetie of met het al of niet nabij zijn van de wederkomst. Evenals je collega’s Bakker en Abrahamse recentelijk in het ND, suggereer je in je blog zo’n verband. Frank Ouweneel is een eindtijdprofeet en verslikte zich dus… wat “moet ik met al die voorzeggingen uit de Bijbel en wie zegt mij dat ik nou net in de periode leef dat die beloften hun vervulling gaan beleven?” Frank Ouweneel ging op z’n plaat doordat ‘ie fraudeerde met bewijsmateriaal, NIET omdat hij (al of niet terecht) gelooft dat de wederkomst aanstaande is. Laten we a.u.b. de discussie zuiver houden.

  1. Dank voor je reactie en voor de toon daarvan. Mijn blog is naar aanleiding van Frank Ouweneel – evenals het voorgaande blog over dit onderwerp – maar ik laat duidelijk blijken dat dit mijn persoonlijke reflectie is. Dat doe ik ook om te leren van de reacties van anderen. Ik heb aangegeven wat mijn persoonlijke achtergrond is en heb verteld dat het voor mijn vader teleurstellend was dat hij de wederkomst van Christus niet persoonlijk heeft meegemaakt. Ik weet niet of je mijn vorige blogpost over dit onderwerp ook hebt gelezen, maar dan zie je het wat meer in context.

   Je hoort mij niet beweren dat de wederkomst niet aanstaande is – ik ben alleen voorzichtig met al te haastige conclusies of het ‘naar je toe halen’ van de vervulling door te snel verbanden te leggen met de actualiteit en met te grote stelligheid dingen te beweren die – als we heel eerlijk zijn – nog horen bij ‘de spiegel van raadselen’. Aan een te snelle interpretatie hebben veel mensen (niet alleen Frank Ouweneel) zich immers al vertild (ik noem Hal Lindsey bij name). Merkwaardig dat ik door jou teruggestuurd wordt naar een bepaald onderwerp terwijl ik gewoon de vrijheid genomen heb om mijn eigen bijdrage te schrijven op een blog dat niet voor niets Vrijspraak heet. Het is m.i. wel gepast om wat breder te reflecteren op deze onderwerpen, daar zijn blogs o.a. ook voor, en ik doe dat op mijn manier omdat ook ik mijn eigen persoonlijke verhaal heb. Ik ben zeker ook geïnteresseerd in de link die je me gestuurd hebt en ik hoop dat ook lezers van dit blog er van leren. Dat is zoals hiervoor al gezegd immers óók mijn bedoeling.

   Als ik een optie opper, wil dat niet zeggen dat ik het er (100%) mee eens ben. Iedereen kan voor zichzelf denken. Ik zeg er ook bij dat Petrus de overspannen verwachtingen kennelijk tot bedaren moest brengen door onze tijdrekening af te zetten tegen Gods eeuwigheid. Ik denk dat ik met dit perspectief juist ruimte heb geboden en dat ik dit op bijbelse gronden doe. Hierin spreken wij elkaar totaal niet tegen.

 6. @Paul,
  Nee, ik had jouw eerdere blog nog niet gelezen (inmiddels wel) en ik meende bij m’n vorige reactie nog dat jij voorganger was van een evangelische gemeente in Woerden, zodat ik abusievelijk refereerde aan Bakker en Abrahamse als collega’s van je. Maar goed, Paul Abspoel blijkt dus een ander te zijn en ik zag dat we in elk geval geboortejaar en geboorteplaats gemeenschappelijk hebben 😉

  Ter zake. Ik denk niet “dat Petrus de overspannen verwachtingen tot bedaren moest brengen door onze tijdrekening af te zetten tegen Gods eeuwigheid”, zoals jij dat formuleert.
  Door met nadruk (“dit ene mag u niet ontgaan”) en twee keer te spreken over één dag en twee keer over duizend jaar, refereert Petrus niet aan de eeuwigheid maar aan millennia. Hij maakt een kanjer van chronologische statement! Uitgerekend 😉 onze generatie staat op de drempel van de derde c.q. zevende dag! De kerkvaders, Luther en eerder al Joodse geleerden keken uit naar onze generatie en jij gaat nu zeggen: “ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat ‘onze’ generatie van speciaal belang is”???

  1. Dag André, ik denk dat je Jan Wolsheimer op het oog hebt, een vriend van mij en een voorganger uit Woerden. Ik gaf zijn boek “Tegen de draad” uit en ik weet dat Jan ook een duit in het zakje heeft gedaan in de discussie rond Frank Ouweneel (hij kreeg geen antwoord op kritische vragen). De bijdrage van Abrahamse in het Nederlands Dagblad heb ik gelezen en vind ik zeer goed. Ook hij probeert te reflecteren op wat gebeurd is, zonder mee te doen aan een soort christelijk volksgericht tegen Frank Ouweneel.

   1. @Paul

    De bijdrage van Abrahamse in het Nederlands Dagblad heb ik gelezen en vind ik zeer goed.

    Waarschijnlijk heb je mijn reactie op het artikel van Abrahamse wel gelezen? Je kunt ‘m anders hier vinden: http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=29884

    Ik vond de reactie van Abrahamse alles behalve sterk, om eerlijk te zijn. Het is niet eerlijk om de orthodox-evangelische gemeenschap – en dan ook nog eens Het Zoeklicht in het bijzonder – ervan te beschuldigen het klimaat te scheppen, waarin ‘figuren’ als Frank Ouweneel kunnen opstaan. Dat is mij echt te kort door de bocht.
    Ik ben absoluut niet tegen een kritische, goed onderbouwde beschouwing van hoe ortodox-evangelischen met het onderwerp ‘eindtijd’ omgaan, maar dat is het artikel van Abrahamse in het ND m.i. niet. Het heeft meer weg van polarisatie en had jij daar juist niet grote moeite mee? 😉

    Abrahamse schreef drie jaar geleden een prima artikel in Het Zoeklicht, dat je hier kunt lezen: http://www.zoeklicht.nl/artikelen/hoop+doet+leven_2688

    Kortom, ik vind de bijdrage van Abrahamse wat makkelijk. Of ga ik nu zelf wat te kort door de bocht? 🙂

    1. Hoi Ruben, tja, met dergelijke onderwerpen sta je al gauw aan een bepaalde kant van een discussie. Tegenstellingen zijn niet erg – ik heb daar geen moeite mee, maar alles wat ik doe op deze plek (en op de plekken waar ik gesteld ben) is proberen deze te overbruggen. Vandaar ook de discussies in de comments. Ik vond de toon en inhoud van het stuk van Abrahamse geen polemiek – hij heeft een belangrijk punt aangesneden en doet dat op een genuanceerde wijze.

     Ik zou het breder willen zien dan het Zoeklicht (waar mijn vader altijd nauw bij betrokken was, hij ging jarenlang deur-aan-deur met dit blad) – het gaat om het ontbreken van goede checks and balances in de ‘vrije groepen’.

     Het internet is helemaal het wilde westen, maar het is ook wel aardig om te zien dat in de botsing van meningen toch wel een bepaalde consensus (of grotere mate van wederzijds begrip) kan ontstaan als de toon van de discussie tenminste beschaafd blijft en mensen echt bereid zijn naar elkaar te luisteren. Degene die zijn verhaal met overtuigingskracht en goede argumenten brengt, krijgt ‘als vanzelf’ meer gezag. Tegelijkertijd kan iedereen tegenspreken en comments geven – dat vind ik wel mooi.

     In een kerk is de microfoon vaak toch in handen van een paar mannen met meningen. We lopen wel degelijk gevaar dat daar ook een paar ‘loose cannons’ tussen zitten die veel schade aanrichten. In plaats van een defensieve houding aan te nemen, is het denk ik wel goed om als Zoeklicht (en als Morgenrood – bijvoorbeeld) eens wat aan zelfreflectie te doen. Er worden vaak eigenzinnige meningen met overtuiging en stelligheid gebracht en dit gebeurt m.i. vaak met een houding van ‘wij hebben het begrepen ‘de kerk’ zit er naast’.

     Ik kwam er tijdens mijn jaar op de EH achter dat ik een stroming vertegenwoordigde die ‘chiliasme’ wordt genoemd. Daar ontdekte ik ook dat dit een smalle stroming is die aardig wat tegenspraak oproept. Ik bedacht dat ik op dit punt ook wel eens in een marginale tak van de kerk opgegroeid zou kunnen zijn en dat ‘mijn meningen’ (lees: de mening van mijn vader en de opvattgingen uit mijn ‘evangelische nest’) misschien wel eens aan herijking toe waren.

     Ik ben sinds 1983 meer gaan nadenken over wat ik zelf geloof. Zo ben ik op het gebied van creationisme al in dat jaar afgehaakt (of beter gezegd: niet aangehaakt) bij de fundamentalistische bijbeluitleg van Willem Ouweneel en J.A. van Delden (God maakte een paar duizend jaar geleden de aarde in 6 dagen tijd met 1 dag rust). Ook met de originele maar nogal fantastische opvattingen van Rob Matzken kon ik in die tijd al absoluut niet meegaan. Dat was in mijn ogen ook een leraar die wel een paar punten had, maar die door zijn eigenzinnige manier van denken ook in een bevreemdend soort parallel-universum leefde. Zijn meningen werden echter wel als waarheid gedoceerd.

     Zelf geloof ik dat evolutie een onderdeel (mechanisme) van de schepping is en ik zie ook hoe we zelf werken met veredeling, kweken en fokken om bepaalde eigenschappen te verkrijgen / te versterken en hoe levende wezens zich aanpassen aan hun leefomgeving. Een volstrekt logisch en aannemelijk verhaal. Dus bij de ‘oorsprongsvragen’ heb ik al heel lang geleden andere keuzes gemaakt dan ik ‘van huis uit’ gewend was en ook rond de ‘bestemmingsvragen’ ben ik meer naar een middenposititie in de kerk opgeschoven. Dat heeft de kern van mijn geloof nooit aangetast – ik ben op een aantal punten ‘onwetender’ geworden (zeg maar: minder stellig), maar Jezus als Zoon van God, Redder en Heer heb ik altijd beleden en ik geloof in God als de Alfa en Omega, het begin en het eind.

     Het lijkt heel veilig om vanuit ‘strenge orthodoxie’ alles en iedereen de maat te nemen, maar voor mij was dat een onhoudbare positie. Ik wil de Heer liefhebben met mijn hele hart én met mijn hele verstand. Dat betekent dat ik op rationele gronden minder ‘zeker van mijn zaak’ ben geworden als het om het land van vertrek en het land van bestemming gaat. Dat wil zeggen: God is de oorsprong, de zin en het doel van mijn leven – maar ik ben er niet bij geweest toen Hij de aarde tot bestaan riep en ik ben er niet zeker van dat ik de voleinding aller dingen in mijn leven zal meemaken.

     Nou ja, een lang verhaal, maar we hebben het ook over grote onderwerpen en misschien wordt zo duidelijk dat deze gedachten van mij ook wel een geschiedenis hebben. Ik heb na de EH ook geschiedenis aan de Lerarenopleiding gestudeerd en dit heeft er ook toe bijgedragen dat ik me verder heb losgemaakt van een orthodox-fundamentalistische opvatting – zonder mijn geloof in Jezus als het Levende Woord op te geven!

     1. Hoi Paul,
      Dank voor je eerlijke en waardevolle bijdrage. Zelf word ik heen-en-weer geslingerd in veel van deze debatten. Soms vraag ik mij af hoe ik nog steeds durf geloven in een 6dagen1dag rust schepping. En soms vraag ik mij af óf ik het nog wel geloof. Ik blijf altijd weer zitten met de rest van de Bijbel die in de werkelijkheid van Genesis geënt is. De eerste en de tweede Adam, weet je wel? Ik ben bepaald niet chileastisch opgevoed en van het Zoeklicht moesten wij thuis niks hebben. Misschien kun je eens een stukje lezen van de God van mijn vader http://www.waarheid.info/index.php?option=com_content&view=article&id=97:de-god-van-mijn-vader&catid=24:algemeen&Itemid=28 Toch zie ik in de leer van de bedelingen een aantal waardevolle aanknopingspunten. Het is waar, ook deze leer kan verworden tot dwangmatige exegese. Maar dát er verschillende tijdperken zijn in het handelen van God met de mensheid lijkt mij duidelijk. Voor en na de zondeval, de zondvloed, de wet, de opstanding (om maar een wat te noemen) maakt nogal wat uit. Ook geeft deze insteek veel to the point informatie over onze huidige tijd. (geen tijd van het Koninkrijk, maar niet zien en nochtans geloven). Kortom, ik ben nog steeds orthodox, fundamentalistisch met een open oog voor de realiteit van de huidige stand van zaken in de werkelijkheid en de wetenschap. Zo ook over de ‘wederkomst’ van Jezus. Als die komt zo het is voorzegd zal dat zo tegen alle natuurwetten indruisen dat al onze gedachten over waarheid wel een beetje bijstelling kunnen gebruiken.

      1. Hoi Simon, ik heb wat meer gelezen. Werd geraakt door wat je schreef over die non die verongelukte en waar jij als jonge politieman mee werd geconfronteerd. Ook je verhaal over schepping en evolutie raakt me. Ik ben niet bang om de kern van mijn geloof te verliezen – ik kan God niet uit mijn bestaan wegdenken – ik wil dat ook niet. Maar vragen blijven er en ik heb geleerd om met open vragen onder een open hemel te leven. Vastklampen aan zekerheden die je met je volle verstand ernstig bent gaan betwijfelen, dat is slecht voor de gemoedsrust van een mens. Laat het los, geef het aan God of roep gewoon uit dat je er geen snars van begrijpt. Heel eerlijk en heel heilzaam. De bijbelschrijvers mochten dat ook van God. 😉

      2. Hoi Paul,

       Bedankt voor je reactie. Ik denk dat ik wel met de vragen leven kan hoor. Ik moet wel trouwens, net als jij. Voor mij staat het geloof in Christus, de opgestane, als een onwankelbaar fundament. Hij heeft mij teveel van Zichzelf laten zien om Hem te ont-kennen. Wat ik wil bereiken met mijn verhalen is juist dat mensen zien dat ik hierin heel kwetsbaar durf te zijn. Een soort biecht van een voorganger…

     2. @Paul

      Bedankt voor je persoonlijke verhaal. Wat mij vooral raakt is dat je schrijft over mensen/predikers met een houding van ‘wij hebben het begrepen’ en ‘de kerk zit er naast’. Die houding ben ik vaak tegengekomen, ook in mijn eigen familie.
      Ik ben ooit heel erg aangeraakt door wat Paulus schrijft in Romeinen 14. Twee heren delen samen de maaltijd, maar ze hebben totaal verschillende theologische opvattingen. Dit uit zich op deze wijze dat de één wel vlees eet, de ander niet. De één is namelijk wettisch, de ander vrij. Nogal een verschil. Maar wat zegt Paulus? Degene die eet moet de ander niet verachten en omgekeerd moet degene die niet eet de ander niet veroordelen. Want beiden handelen uit persoonlijk geloof en God ziet het hart aan.
      Veroordelen en verachten, wat doen we dat toch vaak. Ook – of misschien zelfs vooral – ik. Dat wil niet zeggen dat theologische verschillen niet belangrijk zijn. Paulus noemt wel degelijk de één sterk en de ander zwak. Maar hij doet dit op zeer zorgvuldige wijze.
      Afijn, dat verachten ben ik vaak tegengekomen. En, hoewel ik mij daar zelf soms ook schuldig aan maak, verwerp ik die houding. Het toont m.i. niet ‘Christus in ons’. Echter, de opvatting dat de kerk er vaak naast zit, deel ik wel. En dat maakt het voor mij soms best lastig. Want ja, het is vaak een minderheid die het bij het juiste eind heeft. Natuurlijk is dat nooit per definitie, maar je ziet het zelfs elke keer weer in de Bijbelse geschiedenis. De ware (trouwe) gelovigen behoren, zelfs temidden van de gelovige goegemeente, bijna altijd tot de minderheid. Nogmaals, dit is nooit per definitie, anders zou het een gevaarlijke uitspraak zijn. Ik bedoel het slechts als persoonlijke mening en constatering. Want in principe kun je er ook niets mee: het gaat er om dat wat je gelooft betrouwbaar en naar waarheid is, en of je daarmee nu tot een minderheid of meerderheid behoort doen dan in principe niet ter zake. Het lastige is wel, dat ik merk tot een minderheid te behoren. Het maakt echt niet vrolijk te moeten constateren dat je geloofsopvattingen alles behalve ‘mainstream’ zijn. Daar kies je niet voor. Het kan je ook aan het twijfelen brengen, zoveel ‘tegengas’. Al word ik er (voor mijzelf) tot op heden telkens weer in bevestigd dat ik toch wel een heel gedegen theologie heb meegekregen ‘van huis uit’. Ik geef toe, dat betrof vooral systematische theologie. Wat mij betreft had er ook wel wat meer praktische theologie bij mogen zijn 🙂

      Overigens heb ik er geen moeite mee als predikers hun overtuigingen met stelligheid presenteren. Sterker nog, ik zou niet graag naar een prediker luisteren die niet zeker weet of het wel juist is wat hij verkondigd. Dan moet je gewoon niet prediken, denk ik dan. Inger van Nes schreef over ‘twintigers en de kerk’ het volgende:

      twintigers hechten eraan wanneer je zelf voor een overtuiging durft te staan. (…) Als ze het maar niet meteen met je eens hoeven te zijn en zelf hun mening mogen vormen en veranderen.

      Ik deel haar constatering ten volle. Een prediker moet m.i. zeker zijn van zijn zaak, maar wel de ruimte geven aan anderen om van mening te verschillen (dus zonder te verachten en te veroordelen). En daar ontbreekt het in de praktijk vaak aan.
      Uit de verhalen die ik gehoord heb, begrijp ik dat mijn overgrootvader ook regelmatig bij zijn preken aangaf dat ‘het best anders zou kunnen zijn’. Daarmee gaf hij ruimte aan mensen om hier over na te denken. Terwijl hij tegelijkertijd toch behoorlijk zeker was van zijn zaak! Kortom, ook hier denk ik dat het te maken heeft met de juiste balans vinden. Want aan een leraar die niet zeker is van zijn zaak, hebben wij ook weinig.

      Het is ook best lastig in deze tijd. Er komen zoveel meningen op je af en er is zoveel informatie te bestuderen… je kunt nu eenmaal niet alles onderzoeken. Dus kies je voor een bepaald spoor, om daar in verder te gaan.
      Zou Paulus dat ook bedoelen met zijn advies ‘laat niet velen uw leraars zijn?’ Wat denk jij?

      Uiteindelijk interesseert het mij echt geen moer of iets orthodox is of niet, of iets door mijn (over)grootvader werd verkondigd of dat iets evangelisch is of niet. Ik wil gewoon God leren kennen en Zijn plan met deze wereld en alle wonderlijke manieren waarop Hij Zich geopenbaard heeft. Tegelijkertijd wil ik graag andere mensen helpen God te leren kennen.

      Dat verlangen delen wij, Paul. En dan mogen onze opvattingen misschien verschillen, uiteindelijk delen wij dezelfde Hemelse Vader die ons allen liefheeft. In dat opzicht valt er niets te overbruggen. En wat onze meningsverschillen betreft: die mogen er zijn. En wat mij betreft mag (en kan) daar ook best stevig over gediscussieerd worden. Maar dan wel vanuit die positie (dat we al aan dezelfde kant staan). Dus zonder elkaar te veroordelen en te verachten, want God doet ons beiden staan in Christus. Niet vanwege onze kennis of opvattingen, maar vanwege ons geloof en onze positie in Christus. Dat is iets wat ik de laatste laren aan het leren ben, met veel vallen en opstaan. En je hebt daar een klein beetje getuige van kunnen zijn, de laatste tijd 😉 (over zelfreflectie gesproken…)
      Juist dan, als we weten dat we één zijn in Christus, is er ruimte voor discussie. Want dan kunnen we elkaar niet beschadigen, maar dan kunnen we vooral van elkaar leren.

 7. Dagsê
  Ek hoop julle ouens sal Afrikaans kan verstaan.
  Al die joodse skrifgeleerdes in Jesus se tyd het die vervulling van die skrifte verkeerd verstaan.
  Dit is natuurlik ook moontlik dat ons, ons eie NT verkeerd verstaan. Ek wil graag die idee voorhou dat daar gladnie iets soos ’n wederkoms gaan wees nie.

  Wat as ek sê dat Handelinge 1(“..Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.”) in Handelinge 2 (In eens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen.) vervul word?

  Waarvoor wag ons? As jy wag en bid, dan hoop ek jy wag en bid op die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus sê ook: ” Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.”

  En waarop wag ons as dit geskryf is: “En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”?

  Ook Petrus se woorde word verkeerd verstaan, maar ek wil nie so lang reaksie skryf nie.
  Dalk sal ’n Christendom sonder die idee van ’n wederkoms ’n meer aktiewe Christendom wees! En as ons sê kom Here Jesus kom, dan bedoel ons nou op hierdie oomblik onder ons want waar twee of drie bymekaar kom in Sy naam, daar is Hy.

  1. Het lijkt me nogal vergezocht , oom André, om “net zo” in vervulling te zien gaan bij de Heilige Geest. Wat denk jij dan verder over de opstanding der doden, gaat dat nog wel gebeuren? Of zie je dat ook anders.

   1. Dit het nie “net zu” in vervulling gegaan nie. Dit het daar in Handelinge in vervulling gegaan vir daardie mense wat daar die Heilige Gees ontvang het. Vir baie mense vandag het dit nog nie in vervulling gegaan nie.

    Wat die “opstanding der doden” betref, ek reageer eerder op ’n Bybelteks as ’n algemene idee.

 8. @Oom André,
  Hoe verklaar je dat Petrus in Handelingen 3:19-21 er niet alleen vanuit gaat dat Jezus Christus tot op dat moment in de hemel is opgenomen maar ook dat Hij t.z.t. zal worden gezonden “opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren”?

  1. Verse 19-21
   “Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,
   en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus, Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.”

   Petrus vermaan dat daar juis gebid moet word dat “Hy Hom mag stuur..”!!
   En as Hy by jou aankom dan sal daar vir jou tye van wederoprigting kom sodat ook jy kan sê: “Ek is in Christus, ek is ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” Tye van wederoprigting!

   Vers 26
   “God het, nadat Hy sy Kind Jesus opgewek het, Hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer.”

   En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.

 9. @ Oom André,
  Je redeneert helemaal weg dat zoals Jezus lichamelijk, zichtbaar is opgenomen in de hemel Hij ook OP DEZELFDE WIJZE zou wederkomen. Sterker: ook op dezelfde locatie, zo weten we uit Zach.14:4. D.w.z. op de Olijfberg, die bij die gelegenheid zal scheuren. Aan die gebeurtenissen refereert Petrus wanneer hij zijn volksgenoten wijst op al hetgeen de profeten hebben gesproken.

  Matteüs 24:30:
  En dan zal het teken van de Zoon des mensen VERSCHIJNEN aan de hemel en dan zullen alle stammen van het land zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen ZIEN komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

  Openbaring 1:7
  Zie, Hij komt met de wolken en elk OOG zal Hem ZIEN, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

  Zacharia 12:10
  Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem AANSCHOUWEN, die zij doorstoken hebben…

  1. Ek ken die leering wat jy aanhang. Ek vind dit nie net verkeerd nie, ek staan dit ook aktief tee.

   Matteüs 24:30:
   En dan zal het teken van de Zoon des mensen VERSCHIJNEN aan de hemel en dan zullen alle stammen van het land zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen ZIEN komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.
   34:
   Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

   Openbaring 1:7
   Zie, Hij komt met de wolken en elk OOG zal Hem ZIEN, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

   Hy kom met die wolke opwaarts nie afwaarts nie.

   Daniel 7, 13 -14
   Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen.
   En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijnheerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.

   Jesus Christus het gekom, die Messias het klaar gekom! Hy regeer en Sy Koningreik ken geen einde nie!

   Maar as jy sê dat jy Hom nie gesien het nie dan kan ek jou glo want dit is geskryf:

   I Johannes 3:6
   6 Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend.

   Zacharia 12:10
   Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem AANSCHOUWEN, die zij doorstoken hebben…

   Johannes 19, 36-37
   Want deze dingen zijn geschied, OPDAT DE SCHRIFT VERVULD WORDE: Geen been van Hem zal verbroken worden.
   En wederom zegt een andere Schrift: Zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben.

   Jesus Christus het gekom, die Messias het klaar gekom! Hy regeer en Sy Koningreik ken geen einde nie!

    1. As jy vir die heerskapy van die Here Jesus gaan soek op die TV of in die “volkskrant” gaan jy lank soek my vriend.
     Daardie dag toe Petrus se skaduwee op iemand val en genesing vind plaas het Petrus seker vergeet om die “volkskrant” te lees.
     Daardie dag toe Petrus sê: “Silwer en Goud het ek nie, maar dit wat ek het gee ek jou, in die naam van Jesus staan op en loop.” het hy seker vergeet om die “volkskrant” te lees.
     Daardie dag toe tonge van vuur verskyn op die hoofde van die wat in Jerusalem versamel was en dit tot die bekering van meer as 3000 mense voer het hulle seker vergeet om die “volkskrant” te lees.
     Daardie dag toe Jesus sê: “Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.” het Hy seker vergeet om die “volkskrant” te lees.

     Bekeer jou van jou Darby snert en jou opsessie met hierdie wêreld. Die Here se koningreik is nie van hierdie wêreld nie.

   1. @ Oom André,
    1. “Dit geslacht” is de generatie het uitbotten van de vijgeboom zal meemaken (de bijeenverzameling van het uitverkoren volk wanneer de Zoon des Mensen zal zijn gekomen (Mat.24:30-32). Hebben alle stammen van het land in Jezus’ generatie de Zoon des Mensen zien komen met grote macht en heerlijkheid? Wat was dan het teken dat aan de hemel verscheen? Heeft Hij zijn engelen uitgezonden om het uitverkoren volk te verzamelen? Als dit allemaal ‘vergeestelijkt’ moet worden valt er kennelijk veel reductie te plegen op de klare taal van de Schrift.

    2. Inderdaad, Jezus ging opwaarts met de wolken des hemels maar… zal op dezelfde wijze ook weer terugkeren. Dus ook met de wolken des hemels. 1+1=2 Openb.1:7 spreekt in de toekomende tijd: “Elk ook ZAL Hem zien”.

    3. Is over alle inwoners van Jeruzalem de Geest der genade en gebeden uitgestort en hebben zij zich beklaagd over Hem die zij hebben doorstoken? Heeft Jeruzalem de Messias juist niet massaal verworpene (Hand.22:18)?

    1. Ek antwoor net nog eenkeer, voor Mnr. Abspoel my van sy Blog verban. 🙂

     1.
     a.)”Hebben alle stammen van het land in Jezus’ generatie de Zoon des Mensen zien komen met grote macht en heerlijkheid?”
     b. )”Wat was dan het teken dat aan de hemel verscheen?”

     ’n Slegte en owerspelige geslag soek na ’n teken maar ek sal nietemin vir jou ’n teken gee:

     Josephus – Jewish Historian (AD 75)
     “Besides these [signs], a few days after that feast, on the one- and-twentieth day of the month Artemisius, [Jyar,] a certain prodigious and incredible phenomenon appeared; I suppose the account of it would seem to be a fable, were it not related by those that saw it, and were not the events that followed it of so considerable a nature as to deserve such signals; for, before sun-setting, chariots and troops of soldiers in their armour were seen running about among the clouds, and surrounding of cities. Moreover, at that feast which we call Pentecost, as the priests were going by night into the inner [court of the] temple, as their custom was, to perform their sacred ministrations, they said that, in the first place, they felt a quaking, and heard a great noise, and after that they heard a sound as of a great multitude, saying, “Let us remove hence”

     Tacitus – Roman historian (A.D. 115)
     In the sky appeared a vision of armies in conflict, of glittering armour. A sudden lightning flash from the clouds lit up the Temple. The doors of the holy place abruptly opened, a superhuman voice was heard to declare that the gods were leaving it, and in the same instant came the rushing tumult of their departure. Few people placed a sinister interpretation upon this. The majority were convinced that the ancient scriptures of their priests alluded to the present as the very time when the Orient would triumph and from Judaea would go forth men destined to rule the world.”

     Soos Jesus gesê het: “Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.”
     Moenie van Jesus ’n leunaar probeer maak nie.

     b. “Heeft Hij zijn engelen uitgezonden om het uitverkoren volk te verzamelen?”

     Marcus 8-9.
     Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen. En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen, die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien, dat het Koninkrijk Gods met kracht gekomen is.

     2.
     Openb.1:7 spreekt in de toekomende tijd: “Elk ook ZAL Hem zien”.
     Openb.1:7 sal vir ewig in die toekomende tyd geskryf wees! ???
     Dit was in die verlede in die toekomende tyd geskryf, ons leef in Openb. se toekomende tyd. Verstaan jy?

     3.
     Hou op nuus kyk en koerant lees, hou op rondkyk vir die heerskapy van die Here. Begin bid, bid vir Sy Heilige Gees sodat jou oe geopen kan word, sodat jy kan sien dat Hy regeer. Konsentreer nie op die dinge van hierdie wêred nie. Dit is van verbygaande natuur maar Sy heerskapy bly vir ewig. Konsentreer op die dinge wat bo is en nie op die dinge van hierdie wêreld nie, sodat Sy Heerskapy ook oor jou en jou familie kan aanbreek.

     1. Ik ga jou zeker niet van mijn blog weren, het is juist interessant wat je te melden hebt. Bovendien heet dit blog VRIJSPRAAK.
      Daarmee is niet gezegd dat hier alles gezegd en geroepen kan worden, maar zolang de discussies zinvol, beschaafd en/of humoristisch zijn, ben ik graag een vriendelijke gastheer.

 10. Beste Paul,
  Via Twitter zei ik je toe persoonlijk te reageren. Ik gaf aan dat je blog me raakte. Wat me raakt is dat je zo duidelijk weergeeft hoe je overwegingen zijn. Waar je zekerheden liggen (Prachtig gefundeerd in de Bijbel zelf!) en waar je twijfels zijn.

  In je alinea ‘Een wereld te winnen’ betwijfel je, tussen de regels door, de relevantie die veel ‘toekomsttheologen’ aan deze generatie geven. Wat ik zie is dat de generatie boven mij (ja, ik ben echt een stukje jonger) druk bezig was met, zoals jij mooi beschrijft, ‘naar de hemel staren’: Met de Bijbel in de hand en soms de krant of wetenschappelijke documentatie ernaast werd een basis gelegd voor, binnen elke (evangelische) stroming weer een andere toekomsttheologie. En hoewel deze theoretische benadering absoluut mijn stijl niet is, heeft het, wat mij betreft, zeker nut gehad. Ons hoofd is hierdoor naar boven gericht! We leven, opnieuw, in verwachting van de komst van de Heer.
  Maar je overtuiging dat we het daar niet bij moeten laten, lijkt al meer en meer doorgedrongen in de vòlgende generatie. Om mij heen zie ik hardwerkende, jonge christenen, met de voeten op de vloer. Zij hebben het verlangen dat Jezus zelf had, toen Hij het in Mattheus 25 over de toekomst had: (Vs 35 “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”)
  Ik zie een nieuwe generatie die niet naar de hemel staart, maar verschil aan het maken is, in de wereld om hen heen. Die druk bezig is met de opdracht, zoals jij ook in je laatste alinea beschrijft.
  Misschien is dat toch die, profetisch gezien, belangrijke generatie, die een belangrijke rol speelt in een tijd, die het einde der tijden zou kùnnen zijn?

  1. Dank je voor je comment, Lianne! Aardig dat je ook hier wilde reageren – wat uitgebreider dat op Twitter mogelijk is. Ik ben het met je eens. Ook christenen zijn ‘kinderen van hun tijd’ – meer dan zij wellicht zelf beseffen. We hebben in de moderne tijd meegedaan aan het gepolariseer en hebben ons (ik generaliseer) vaak afzijdig gehouden van het maatschappelijk debat (of alleen maar ‘tegenstemmen afgegeven’). Nu is er meer ruimte voor verschil en ik vind het mooi dat christenen hun plek innemen en gewoon gaat doen wat ons is opgedragen. Zout en licht zijn.

 11. Ik heb niet tot in details alles gelezen wat hierboven staat.
  Ik vind het wel bijzonder,Ab, dat je denken ongeveer in dezelfde richting gaat als de mijne, terwijl we toch wel een heel verschillende achtergrond hebben in hoe we zijn grootgebracht: ik kom uit een vrijgemaakt nest, een gezin dat vanaf het allereerste begin in 1965 naar de Tehuisgemeente ging, de eerste gemeente van wat later ‘buiten verband’ heette, en nu Nederlands Gereformeerd.
  Hal Lindsey werd ook in die kringen in de zeventiger jaren gretig gelezen. Maar vaak wel kritisch.
  Ik was toen een student, en ik had niet veel met dat soort Bijbeluitleg. Ik heb zelf de boeken ook nooit gelezen, maar als ik me goed herinner kwam er onder andere in voor dat de EEG ooit tien landen zou tellen: het beest met de tien horens.
  Zulke uitleg, dat vond ik erg raar. Ook de vijgeboom, en die generatie van veertig jaar, herinner ik me.
  Een predikant van de NGK die in die tijd Bijbelstudies gaf aan de studentenvereniging waar ik lid van was heeft mijn denken over de eindtijd, en over Bijbeluitleg, erg beïnvloed, ik vind in positieve zin.

  Ik houd er wel van als predikanten soms aangeven dat het ook anders zou kunnen zijn.

  Het chiliasme heeft altijd ver van me af gestaan, en dat doet het nog steeds.

  Zo maar wat opmerkingen naar aanleiding van wat ik wel heb gelezen van bovenstaande.

  Als ik iemand tekort doe doordat ik niet volledig heb gelezen: excuses daarvoor.

Zeg iets terug op Vrijspraak

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s