Pinksteren: een inclusief feest!

DSC_0855Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ Handelingen 2:7-13

Een relatief lang Bijbelcitaat boven een korte overdenking. Waarom? Omdat Lucas, de schrijver van Handelingen, het kennelijk belangrijk vond om al die verschillende volken een plek te geven in zijn opsomming. Mensen uit alle windrichtingen waren bijeengekomen in Jeruzalem. Lees Handelingen 2 en let op aanduidingen als ‘allen’, ‘uit ieder volk’, ‘op alle mensen’… enz. Het pinksterfeest is niet exclusief maar inclusief, een feest waarop God de volken in zijn armen sluit.

Pinksteren (pentekosta) betekent ‘vijftigste’. En dat is niet zomaar. Op de 50e dag na Pasen wordt het Pinksterfeest gehouden, zoals het joodse wekenfeest op de 50e dag na Pesach wordt gevierd. En wat is dan de reden van dit joodse feest? Het feit dat God op de berg Sinai zijn wet – de tora – via Mozes aan zijn volk gaf. (Exodus 19 en 20).

God gaf zijn wet, zijn goede geboden, exclusief aan een door Hem uitgekozen volk – Israël. Als een Samaritaanse vrouw met Jezus in discussie gaat, zegt de Meester zonder omwegen: ‘…de redding komt immers van de joden.’ (Johannes 4:22). Geen misverstand hierover: God koos één volk en één middelaar – zijn zoon Jezus Christus. Maar wel met het oog op de redding van allen!

Wil je meer weten over de verhouding Oude en Nieuwe Testament, de relatie van God met Israël en andere volken, het belang van de Wet en de Geest? Lees dan de bijbelbrief Galaten. Als je minder tijd hebt: Galaten 3. Dan kom je bijvoorbeeld deze zin tegen: “Zo zouden door hem (Jezus) alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.” (Galaten 3:14)

Geschreven voor Preek door de week van De Meerkerk.

2 gedachten over “Pinksteren: een inclusief feest!

  1. Dank Paul, om ons er aan te herinneren dat het heil, dat is: het goede dat God ons voor altijd toewenst, van in den beginne een universele scope had. God neemt de tijd, vooral omdat de mens die nodig heeft, om stap voor stap de ogen te openen voor zijn uiteindelijke doel.

    God laat het niet-begrijpen en zelfs het niet-aanvaarden van zijn alomvattend plan toe en maakt er een pedagogische workshop van. Hier schrijf ik er enkele dingen over neer. Hopelijk mag dit ook inspireren.

    Groet!

Zeg iets terug op Vrijspraak

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s