Religie is niet de gevaarlijke factor – extremisme is het probleem (2)

(Vervolg op de blogpost van vanmorgen)

NET ALS DRANK

De andere tweet die om stellig weerwoord vroeg was deze:

“Da’s geen gek idee, dat ‘geen religie onder de 18’. Mensen pas als ze volwassen zijn met dergelijke denkbeelden confronteren, net als drank.”

Hmm. Met die gedachte kun je veel kanten op. Is religie als een goede fles wijn of een fris glas bier waar je onder de 18 nog niet aan toe bent? Dat is waarschijnlijk niet wat hier bedoeld wordt. Met ‘dergelijke denkbeelden’ zal – zeker in de context van de afgelopen week – op ‘religieuze overtuigingen’ gedoeld worden. Minderjarigen moeten in de ogen van deze persoon kennelijk tegen dit gevaar beschermd worden. “Da’s geen gek idee” meldt hij daar dan ook nog bij. “Het is een dwaas idee”, zo diende ik hem van repliek.

Religieuze levensovertuigingen zijn net zo overdraagbaar als a-religieuze wereldvisies. In beide gevallen houd je kinderen een bepaalde kijk op het bestaan voor die van invloed is op hun eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling. Er is niet zoiets als een ‘neutrale’ opvoeding waarbij kinderen bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd pas ‘blootgesteld mogen worden aan’ religieuze levensovertuigingen. ‘Niet in God geloven’ is net zo goed een levensovertuiging.

Ik zal niemand willen verbieden om als ongelovige zijn of haar kinderen a- of zelfs anti-religieus op te voeden, maar ik laat me niet het recht ontnemen om als christen mijn kinderen een christelijke opvoeding te geven. Ik geef hen het beste wat ik in huis en hart heb – daar hoort die overtuiging gewoon bij. Wil dat zeggen dat ik hen indoctrineer en/of hen niet de vrijheid geef om zelf (wellicht op latere leeftijd) andere keuzes te maken? Natuurlijk niet. Hoe dwingender ik ben in mijn opvoeding, hoe kanslozer mijn pogingen zullen zijn om mijn nakomelingen voor mijn levensbeschouwing te winnen. Ik acht minderjarigen heel goed in staat om zelf na te denken en conclusies te trekken. Elke opvoeder moet het doel hebben om kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid en volwassenheid. Van elke opvoeder mag dan ook verwacht worden dat hij of zij kinderen breed informeert en eigen denkbeelden laat ontwikkelen. Dat is geen voorrecht van ongelovigen, dat is een universeel mensenrecht.

Ik ben persoonlijk een voorstander van openbaar onderwijs (maar ik vind wel dat ouders het recht hebben om hun kinderen een school aan te bieden die aansluit bij hun levensbeschouwing) en ik ben van mening dat er voor elke levensovertuiging in principe respect moet zijn én dat we ons als godsdienstige en niet-godsdienstige burgers gewoon samen aan de wet moeten houden. En ik ben blij dat die wet – en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (specifiek artikel 26) mij en alle andere burgers op dit punt bescherming biedt en vooralsnog geruststelt.

6 gedachten over “Religie is niet de gevaarlijke factor – extremisme is het probleem (2)

 1. Nu ben ik niet de beste om alle nuanceringen die mogelijk zijn op te schrijven, maar ik denk dat religie wel degelijk een probleem is in deze wereld. Daarbij merk ik op dat ik het christelijk geloof niet als een religie zie.

  1. Ja, als je voor jezelf een uitzondering maakt… 😉 Ik hoor christenen (ook in mijn kerk) vaker zeggen: het gaat bij ons niet om religie maar om relatie. Eerlijk gezegd vind ik dat een schijntegenstelling. Het is ook ‘gewoon’ een religie / religieuze levensbeschouwing en ook wij – ik spreek tot jou als medechristen – moeten ons natuurlijk distantiëren van extremisten die in Jezus’ naam vreselijke dingen zeggen en doen. Religie op zich is m.i. niet het probleem. Natuurlijk zijn er excessen, maar dit heb je in allerlei vormen en vanuit allerlei visies. Ook botsingen binnen religies zijn gevaarlijk en kunnen mensen tot fanatisme en waanzin aanzetten. Voorbeelden genoeg.

 2. Het is natuurlijk verschrikkelijk, die aanslag in Parijs. Toch moest ik ook denken aan de aanslagen van de Rote Armee Fraktion, vooral in de jaren 70; en aan de aanslag in Bologna, in 1980: 85 doden; opgeëist door een extreem-rechtse groepering. Misschien een beetje off-topic bij deze post, maar ik heb wel de behoefte om het even te noemen.

  1. Je reactie past inderdaad beter bij deel 1, maar dat maakt niet uit. Kijk ook naar wat Louise (weet er vanuit haar geschiedenisstudie en specialisme veel van) daar geschreven heeft in een reactie.

 3. Nu wil ik er geen woordenspel van maken en ik zou ervoor in de boeken moeten duiken, maar laten we even de gedachte vasthouden dat het Christendom om Christus draait.

  Christus wijst ons op God de Vader en identificeert zichzelf met JHWH. Christenen belijden dat Jezus Gods Zoon is. We hebben het dus over een Godsdienst met persoonlijkheid. Jezus heeft ons God geopenbaard. Nu is er niets in het onderwijs van Jezus en de apostelen dat wijst op de legitimatie van geweld, eigenrichting, wraak of op georganiseerd militarisme in religieuze vorm om je doelen te bereiken. En christenen geloven en getuigen van de Geest van God in hun leven werkzaam is en hun geweten vormt en hun denken in lijn brengt met de bedoelingen van God. Naast Gods heiligheid staat Gods liefde hoog in het vaandel van de kerk. De christelijke kernwaarden zijn geloof, hoop en liefde, alsmede genade en recht..

  Religie daarentegen is ‘man made’ en gaat uit van aardse maatstaven en gewoonten om je doelen te bereiken. Wetticisme en religieuze (leef)regels van buiten opgelegd, spelen een grote rol. Er is doorgaans geen ‘genade voor recht’ dat geldt en weinig persoonlijke reflectie in de zin van aanscherping van het geweten. Daar waar dat wel gebeurt, kiest men voor een overdreven vlucht in allerlei vormen van ascese en wereldmijding. In religies wereldwijd is nergens de claim dat God de Schepper zich kenbaar heeft gemaakt in menselijke gestalte. Het blijft dus gissen naar de bedoelingen en eisen van de veronderstelde godheid/-heden.

  Zo, nu kun je op hetgeen ik schrijf wellicht makkelijk schieten, maar in objectieve zin zie ik meer verschillen tussen het christelijk Godsgeloof en de (overige) wereldreligies, dan dat ik overeenkomsten zie. Het Jodendom is uiteraard een uitzondering en in zoverre de Islam uit beiden voortkomt en dienovereenkomstige trekken vertoont (ik zie ze overigens niet), vormt die ten dele ook een uitzondering ten aanzien van de term godsdienst.

Zeg iets terug op Vrijspraak

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s