‘Wordt hervormd…’ – Mijn overdenking bij Hervormingsdag

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (Romeinen 12:2) Vijfhonderd jaar geleden was er een stroming binnen de kerk die niet langer binnen de brede bedding kon blijven. De stroming nam… Lees verder ‘Wordt hervormd…’ – Mijn overdenking bij Hervormingsdag